Monthly Archives: februar 2011

Tenk om… løsningen er å gjøre noe annet og ikke mer av det samme…

>Et stadig større antall mennesker befinner seg utenfor arbeidsmarkedet og mange unge faller ut av skole. Kan lokal næringsutvikling og velferdsutvikling forenes i en felles strategi? Tenk- om- konferansen i Larvik inviterer til nytenking, brobygging og utvikling på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor. Kan sosialt entreprenørskap skape innovasjon og utvikling i både velferdsordninger og enkeltbedrifter, samtidig som det sikrer et mangfoldig arbeidsliv og samfunnsøkonomisk gevinst? I Larvik kommune er et slikt arbeid nå under utvikling, i samarbeid med

Nordisk seminar om filantropi og sosialt entreprenørskap

Merete Grimeland
Følg meg

Merete Grimeland

Sosialinnovatør og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg jobber i World Wide Narrative. Vi jobber med digitale fortellinger. Therese Byhring og jeg startet selskapet sammen. Jeg er glad hver morgen når jeg står opp fordi jeg elsker kaffe og fordi jeg får lov til å jobbe med det jeg gjør.
Merete Grimeland
Følg meg

>24. – 25. MARS I OSLO OPERA HUS er det Nordisk seminar om filantropi og sosialt entreprenørskap. Er du sosial entreprenør, eller har lyst til å finne ut av hva det er? Mother Courage v Bitten Schei har 200 gratis billetter som vi deler ut til enkeltpersoner som vil delta. Send en mail til: bitten@mothercourage.no for påmelding.Påmeldingen er BINDENDE. PARTNERSHIP FOR CHANGE = årets store møteplass.Du møter mennesker som GJØR NOE eller skaper rammer for ENDRING: Jacqueline Novogratz, Johan H.