Monthly Archives: juni 2011

Open Space Notodden

>Lørdag 6. august inviterer Sweet Chili Stories og Mother Courage til Open Space Workshop kl. 12 til 16 på Notodden. Dette er den neste åpne Nettverkssamlingen for SE-Piloten. Tema for dagen er:Hva skal til for å gjøre suksess som sosial entreprenør i Norge? Som deltaker kan du stille et spørsmål med utgangspunkt i din historie som sosial entreprenør. Relevante spørsmål kan være om: Entreprenørskap Økonomi FinansieringRisikoMetode Strategi Politikk Offentlige institusjoner Hvordan skape forandring sammen? For mer informasjon og påmelding, kontakt

Intervjuserie med Paul Chaffey #1

Screen shot 2012-02-05 at 10.39.44 AM

Latest posts by Nadina Helen Bakos (see all)

I november 2010 gjorde Merete og jeg et intervju med Paul Chaffey om sosialt entreprenørskap. Paul har mange tanker om hvordan sosialt entreprenørskap kan fungere og innenfor hvilke områder. Han skriver også om det på bloggen Chaffeys blogg. Han kom med så mange interessante synspunkter i intervjuet at det ble vanskelig for oss å velge ut en bit. Vi bestemte oss for å legge ut flere biter av intervjuet. Første del ser du over.