Monthly Archives: august 2013

Forenklet og heldigital anskaffelsesportal

procure.io

Ny teknologi og forenklet regelverk for anskaffelser kan spare amerikanske skattebetalere for flere hundre millioner dollar i året, i tillegg til å rekruttere mindre og nye og mindre bedrifter. Pilotprosjektet RFP-EZ bør inspirere også norske politikere. Høyre-leder Erna Solberg skrev i en kronikk i Dagens Næringsliv i februar at “regler for anskaffelser et stort hinder for innovative løsninger”. Regjeringen har også en uttalt målsetning i “Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser” “å forenkle og forbedre dagens regler. Det er

Mikrofinans – verdens største bankmarked

microfinance in India

  Ideen om mikrofinans ble til på 70-tallet, ut fra et ønske om å hjelpe fattige mennesker til å få mest mulig ut av begrensede finansielle midler. I hvilken grad har mikrofinans bidratt til å redusere fattigdom og hva er rollen til ideelle aktører i et marked som blir mer og mer kommersialisert? Mikrofinans går ut på å tilby finansielle tjenester til fattige mennesker som ikke regnes som kredittverdige av vanlige banker. Mikrofinans er et samlebegrep som omfatter lån, forsikring