Category Archives: Bolig

Etablering av lokalavdeling i Trondheim

Skjermbilde 2015-06-11 kl. 12.35.34

Rundt årsskiftet 2011/2012 fremsto det klarerer og klarere for Leieboerforeningen at det var behov for en nasjonal tilstedeværelse. Sammen med Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken ble det bestemt at vi i første omgang skulle satse på å etablere oss i Trondheim. Leiemarkedet i Trondheim er stort og med en stor andel studenter er det en by hvor vi antok at behovet for våre tjenester var stort.

Mikrofinans – verdens største bankmarked

microfinance in India

  Ideen om mikrofinans ble til på 70-tallet, ut fra et ønske om å hjelpe fattige mennesker til å få mest mulig ut av begrensede finansielle midler. I hvilken grad har mikrofinans bidratt til å redusere fattigdom og hva er rollen til ideelle aktører i et marked som blir mer og mer kommersialisert? Mikrofinans går ut på å tilby finansielle tjenester til fattige mennesker som ikke regnes som kredittverdige av vanlige banker. Mikrofinans er et samlebegrep som omfatter lån, forsikring