Måling av sosiale resultater – et nødvendig onde?

Det spesielle med sosiale entreprenører er at hovedformålet med forretningen ikke nødvendigvis er aktivitetene de utfører eller produktet de lager og selger, men den sosiale effekten det de gjør har på samfunnet. Onsdag arrangerte SIX Oslo arrangementet Å måle sosial effekt. Her delte sosialentreprenørene Atlas Kompetanse, IntoLife og Medarbeidere sine erfaringer. I tillegg snakket Ferd Sosiale Entreprenører og Reach for Change om nyttige verktøy og forslag til standardiserte metoder for å måle effekt.

 

Vær realist, ikke idealist!

– Ikke prøv å måle alt, dette var beskjeden fra IntoLife.

IntoLife tilbyr softwareteknologi for å måle miljøutslipp og bærekraft i måltider. De hjelper restauranter og kantiner med å bli grønnere ved å se på hele råvareinnkjøpet, hele menyen og enkeltretter. For IntoLife har det vært viktig å finne konkrete indikatorer som man kan måle og gjøre det så enkelt som mulig. De ber sosiale entreprenører om å være opptatt av å finne trender, og vise til trendene når de skal forklare effekter og konsekvenser av arbeidet de gjør. I tillegg er det viktig å utføre referansemåling opp mot tidligere trender. IntoLife viste til et eksempel der de målte en burgertallerken opp mot hvor mye dette utgjør i CO2-utslipp fra bil. Deretter kunne de vise til en trend i hvor mange burgere fra McDonalds norske folk konsumerer i dag sammenlignet med et tidligere tidspunkt, og overføre dette til økt eller redusert utslipp av CO2.

 

Få frem de personlige historiene
Atlas Kompetanse har daglig kontakt med lærere i grunnskolen og foreldre med innvandrerbakgrunn som har svake språkkunnskaper og kort botid i Norge. Atlas Kompetanse veileder foreldrene på eget morsmål slik at de kan gi barna det de trenger i en norsk skolehverdag. De har nå begynt å måle sosiale resultater i form av elektronisk tilbakemelding fra både foreldre og lærere etter veiledning i form av terningkast og smileys. Dette gir en viss forståelse av hva som har blitt endret hos foreldrene og hvilken effekt det har for barna. Men Atlas Kompetanse er opptatt av å få frem de personlige historiene og refleksjonene til sine kunder, og mener derfor at sitater fra kundene på hjemmesiden deres er gode indikatorer på sosial effekt.

 

Tjenestene er bare middelet
Medarbeiderne sysselsetter tidligere rusavhengige til arbeid med å samle inn glass, metall og småelektronikk fra private husholdninger og bedrifter. De uttrykker at de trenger objektive målinger for å få svar på at det de gjør er like bra som de selv forespeiler seg. Det er lett å måle antall kunder og hvor mye de tjener – det kan alle måle – men det er vanskeligere å måle de langsiktige effektene av at de ansatte nå har et arbeid å gå til og foreløpig er rusfrie. En eventuell måling bør også ta for seg hvorvidt motivasjonen for de ansatte er å bli rusfrie eller om det rett og slett er å tjene penger.

 

Det nødvendige ondet
Reach for Change og Ferd Sosiale Entreprenører adresserer viktigheten av å måle sosiale resultater, og kaller det et nødvendig onde for å vite om det man gjør er relevant. Hvem vet, kanskje de sosiale effektene er noen helt andre enn det man i utgangspunktet tenkte seg?  

Begge ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for sine samarbeidspartnere og anbefaler å bruke The Logical Framework. Her setter man opp et overordnet mål – å løse et samfunnsproblem – og så starter analysen fra venstre til høyre med:

Ressurser → Aktiviteter → Kvantitet (kan tallfestes) → Kvalitet (måles kvalitativt) → Gode historier → Effekt.

Ferd understreker at mye ligger i de gode historiene, så i et hav av tall må vi ikke glemme at det er menneskene og ikke de økonomiske resultatene som skal kartlegges når sosiale entreprenører vurderer sitt arbeid.

Six Oslo fortsetter fokuset på måling av effekt og arrangerer nytt møte på Sentralen den 25. januar. Denne gangen tar de for seg de gode historiene. Se eventet på Facebook.