Seminar om sosialt entreprenørskap på Stortinget 12. november

Merete Grimeland
Følg meg

Merete Grimeland

Sosialinnovatør og prosjektleder at World Wide Narrative
Jeg jobber i World Wide Narrative. Vi jobber med digitale fortellinger. Therese Byhring og jeg startet selskapet sammen. Jeg er glad hver morgen når jeg står opp fordi jeg elsker kaffe og fordi jeg får lov til å jobbe med det jeg gjør.
Merete Grimeland
Følg meg

Reblogget fra Bitten Schei sin nettside.

Nettverk for Sosialt entreprenørskap fyller 5 år og inviterer til dialogmøte på Stortinget, 12. november, kl. 09.00 – 12.00 i Filmsalen.

Tema: Stortingsvalg 9. september 2013:

Hva vil de politiske partiene gjøre for å løse velferdsstatens utfordringer?

Målgrupper: beslutningstakere, bedriftsledere, sosiale entreprenører og utdanningsinstitusjoner med fokus på sosialt entreprenørskap og innovasjon.

Vi spør de politiske partiene:
Sosialt entreprenørskap i Norge – et felt uten virkemidler?
Hvordan vil politikerne tilrettelegge for at flere aktører kan bidra til å utvikle en bærekraftig velferdsstat? De politiske partiene får 5 min hver til å komme med konkrete innspill.
PROGRAM

  • Registering. Servering av kaffe og te, frukt og kjeks
  • Velkommen ved vert Hilde Magnusson, AP
  • Statssekretær Jeanette Iren Moen fra Nærings- og handelsdepartementet presenterer DAMVAD rapporten om SE i Norge
  • Statssekretær Gina Lund fra Arbeidsdepartementet presenterer Telemarksforskings rapport om SE og fattigdom
  • Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum, Sverige presenterer et nordisk perspektiv nedenfra
  • Bitten Schei og Hilde Dalen presenterer Stemmer fra grasrota, forslag til Handlingsplan for SE
  • De politiske partiene får 5 min hver til presentasjon av hva som skal gjøres for å få en bærekraftig velferdsstat
  • Innspill og spørsmål fra salen
  • Oppsummering og avslutning med Hilde Magnusson

Påmelding til: Kirstin Bjørsvik kirstin.bjorsvik@stortinget.no

NB: Uten påmelding her, ingen deltakelse. Sikkerhetsbestemmelser.
Konferansen er gratis.

Link til Pdf invitasjon.