Tag Archives: funksjonshemmede

Monsen-metoden fremmer et inkluderende arbeidsliv!

ingengrenser

Norge har fått 11 nye helter! Ekspedisjondeltakerne i «Ingen Grenser», som alle har ulike funksjonshemninger, har vært en inspirasjon for alle som har sett på. Men vi skal ikke undervurdere Lars Monsens rolle i dette. I møte med deltakerne med alvorlige funksjonhemninger ser han mulighetene, ikke hindringene. Måten han møter disse menneskene, burde være et forbilde alle! For ansatte i NAV og andre folk som jobber med å hjelpe folk som har fallt utenfor samfunnet, er Monsen-metoden noe de bør