Hvordan måle effekt?

tautrekking (1)
Gategym er leken og lavterskel utendørstrening med mål om å få folk ut i aktivitet og bli kjent med naboene samtidig. Foto: Folkelig

Etter oppstarten av Smaksverkstedet i 2013, som handler om å gi barn og unge en matglad fremtid, har Folkelig blåst liv i flere store og små prosjekter. Vi har blant annet startet den frivillige organisasjonen Gategym, som er leken og lavterskel utendørstrening med mål om å få folk ut i aktivitet og bli kjent med naboene samtidig. Gategym har også egne familieøkter og en aktivitetsskole, vi driver ulike ferieaktiviteter for ungdom, og vi holder innovasjonsworkshops innen sosialt entreprenørskap og folkehelse. Det er tydelig at vi liker å teste ut nye aktiviteter, men vi holder oss til målsettingen om å gjøre det enklere for folk å ta vare på helsen sin. Vi kaster kanskje mange baller i luften, men det gjør at vi får mange erfaringer med hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig.

Pathway of Change

Både Gategym og Smaksverkstedet har mål om å skape sosial verdi for samfunnet og bidra til å utjevne sosiale helseskiller, men slike prosjekter tar ofte lang tid å måle og det kan også være vanskelig å vite akkurat hva man skal måle.

Et godt verktøy for å jobbe med dette er Pathway of Change, som jeg lærte om i akselleratoren til Reach for Change og Ferd i fjor høst. Det er en god metode for å bryte ned store og hårete mål til mer målbare og håndgripelige delmål ved å bruke effektindikatorer på endring, mål eller milepæler.

For meg var dette en nyttig øvelse som gjorde at vi nå er mer oppmerksomme på blant annet å inkludere foreldrene i Smaksverkstedet, fordi de er en viktig premissleverandør for barnas matvaner. Vi har også funnet ut at vi bør jobbe med å nå barna på flere stadier i oppveksten for å sikre at vi skaper størst mulig positiv påvirkning.
Det er viktig for oss å måle effekten av prosjektene våre for å vite at vi faktisk skaper den verdien vi ønsker, og for å vite hvilke endringer vi eventuelt må gjøre for å komme nærmere målet om å gi flere en mulighet til god helse. Med inspirasjon fra Design Thinking og Lean-metodikk tester vi deler av prosjektene våre så ofte vi kan og gjør små endringer hele tiden slik at vi over tid kan skape et stadig bedre tilbud. Vi prøver å ikke bruke så mye tid og ressurser på å teste ut noe, men innsikten vi får fra testingen kan likevel være veldig verdifull.

Effekten av prosjektene våre

I tillegg til små og enkle tester gjør vi også noen litt større undersøkelser for å måle effekt.

Blant annet samarbeidet vi med to bachelorstudenter på Folkehelsearbeid ved Høgskolen i Bergen i fjor, som undersøkte prosjektets påvirkning på deltakernes selvopplevd helse. Der scoret Gategym høyt på indikatorene lykke og mestring, energi, og samhold i nabolaget og økte deltakernes engasjement for å være fysisk aktiv både i og utenfor nabolaget. For oss var dette positive tilbakemeldinger som viste at vi er på rett vei med prosjektet, siden resultatene samsvarer med Gategym sine mål og verdier.

På Smaksverkstedet har vi gjennomført jevnlige spørreundersøkelser siden vi startet opp, med fokus på økt kunnskap, endring av holdninger og vaner blant barna.

Her får vi tilbakemeldinger om at de er tryggere på å lage mat på egenhånd etter å ha deltatt på Smaksverkstedet. De liker flere matvarer og tør å smake på flere matvarer, og er også tryggere på å lage mat på egenhånd. Barna mener også at Smaksverkstedet er en positiv arena i nærmiljøet der de trives og kan være sammen med venner.

I tillegg til spørreundersøkelsene er noe av det viktigste for meg at jeg kan være sammen med deltakerne på prosjektene våre hver uke, og at det på den måten er kort vei til gode og nyttige tilbakemeldinger. I tillegg er de historiene vi får gjennom å være tilstede med målgruppen utrolig verdifulle.

Historiene gir et godt bilde på hvordan vi skaper den verdien vi er ute etter, og gjør det enklere for andre å forstå hvilke resultater vi er ute etter å skape.

Av Kathrine Marthinsen

Kathrine Marthinsen driver selskapet Folkelig som levererfolkehelseprosjekter i lokalsamfunn. Hun har en bachlorgrad i folkehelsearbeid fra Høgskolen i Bergen og brenner for at alle skal ha mulighet til god helse. Les mer om Kathrine og Folkelig her.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar