6 tips fra oppstarten til Atlas Kompetanse

Atlas Kompetanse, fra Saad Yusuf Hashi og Firdawsa Ahmed
Atlas Kompetanse, Saad Yusuf Hashi og Firdawsa Ahmed

Atlas Kompetanse ble startet på høsten 2014 og allerede har det skjedd masse rundt Saad og Firdawsa. De har fått seg kontor på Sentralen i samfunnsinkubatoren til SoCentral, de har satt i gang med en rekke piloter, og de har lært masse om å gå fra offentlig til privat sektor. Vi spurte om de kunne gi oss seks tips for hva man bør tenke på i oppstarten av en bedrift, og om de kunne presentere det for oss på Impact Coffee Oslo i mars. Det gjorde de, og her er tipsene deres.


GJOR
 

 1. Bruk nettverket
 2. Vårt nettverk har aktivt delt informasjon om Atlas Kompetanse med deres venner. De satte oss i kontakt med potensielle samarbeidspartnere, som ble gullverdt for oss i oppstarten. Et annet godt tips er å sitte i et felles kontorlandskap. Vi leier kontorplass på SoCentral, og ved å sitte sammen med andre samfunnsentreprenører har det gitt oss styrke og motivasjon til å jobbe på, og ikke minst nye bekjentskap.

 3. Just do it
 4. Skal du starte for deg selv og har vurdert for og imot argumenter? Har du landet på at du vil starte, så gjør det helhjertet. For å lykkes må man ofre. Vi valgte å si opp våre stillinger for å satse 100% på Atlas Kompetanse. Vi har våre faste månedlige utgifter men ved å jobbe litt ved siden av i oppstarten har det gått bra.

 5. Øv på presentere bedriften
 6. Når du skal fortelle andre om bedriften din er det viktig at du sørger for å fatte deg i korthet. Fortell kort om behovene som finnes i samfunnet og om tjenestene du tilbyr for å møte disse. Dette er et tips som vi fikk i oppstarten som vi ser fungerer. Dette kan bidra til at folk husker bedre hva du jobber med.

 7. Beskytt ideen din
 8. Vi arbeider i et fagfelt som har behov for mye kompetanse. I begynnelsen opplevde vi å bli invitert på samarbeidsmøter, hvor vi fortalte om våre ideer og metodiske verktøy. Det ble notert under møtet og vi hørte aldri fra de. Vi har derfor begynt å tenke annerledes rundt idèspredning og blitt mer bevisste på hvor mye vi skal fortelle om våre ideer i oppstarten.

 9. Kontakt en regnskapsfører tidlig
 10. Det er mange lover og regler rundt aksjeselskap. Vi deltok på skattekurs i regi av skatteetaten og lærte det grunnleggende. Vi brukte lang tid på å sette oss inn i regelverket. I dag ser vi at vi kunne spart den tiden ved å ta kontakt med en regnskapsfører tidligere.

 11. Ikke vent på andre
 12. Alt du kan gjøre selv vil spare deg for tid. Før oppstart, hadde vi som mål at vi skulle klare å etablere oss ved hjelp av oppstarte midler. Vi har hatt mulighet til å utvikle bedriften i eget tempo fordi vi ikke har vært avhengig av pengestøtte fra andre.


Vi gleder oss til å høre mer fra Firdawsa og Saad fremover!

Legg igjen en kommentar