Å hjelpe noen andre

I midten av august 2014 ble jeg kontaktet av Tim. Han ringte og spurte om jeg kunne treffe han for å diskutere en markering for å få en aktiv boligpolitikk i Trondheim og videre arbeid med dette. Et par dager senere møttes vi på Dromedar og diskuterte planene hans.

Det viste seg at Tim er hjemløs og bor i en gapahuk litt utenfor Trondheim sentrum. Herifra leder han Boligaksjonen Trondheim (les mer om Tim og arbeidet hans på her på NRK.no). Vi tok en kaffe og pratet litt om boligpolitikk, vi ble så enige om at jeg skulle holde en appell på demonstrasjonen han planla noen dager senere og at jeg skulle bli med på et møte rett i etterkant.

Etter en vellykket demonstrasjon dro noen av oss videre til Batteriet for å planlegge videre arbeid. 4-5 stykker ble med i arbeidsgruppen, deriblant jeg. Min oppgave ble å være en støttespiller for de som ledet aksjonen. Jeg kjente godt til det politiske miljøet i Trondheim og hvordan offentlige dokumenter henger sammen.

Martin innlegg 3

Utover høsten hadde vi et stort fokus på å få oppmerksomhet i media Etter at den første aksjonen fikk dekning på Dagsrevyen lykkes vi godt med videre omtale også. Boligaksjonen ble omtalt flere ganger både i Adressa og på NRK, og Byavisa hadde en serie om å være uten fast bolig.

Etter hvert begynte vi å jobbe mot en paneldebatt i midten av november, der ledende politikere, kommunalombudet, en representant fra Svartlamoen og meg fra Leieboerforeningen møtte bostedsløse og andre engasjerte Trondheimere. Det ble en livlig og aktiv debatt og også noen av byens store boligutbyggere var tilstede og bidro.

Noe av trykket i organisasjonen forsvant rundt jul, noen av de mest aktive medlemmene ble syke og det var vanskelig å drive videre. Men nå har de som var syke blitt friskere igjen og organisasjonen er der fortsatt. Jeg tror de klarer seg, og at de kan få en viktig stemme i høstens valgkamp.

Av Martin Gustavsen

De siste ti årene har jeg jobbet med boligspørsmål, alt fra politiske prosesser og rammevilkår, som byggherre og ansvarlig for oppstarten av et studenthjem og praktisk rådgivning til utleiere og leieboere. I dag jobber jeg som prosjektleder i Leieboerforeningen, hvor jeg jobber med nye prosjekter og rammevilkår for leieboere og utleie. Les mer om Martin.

Legg igjen en kommentar