Å skape et felleskap

Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Foreningen ble opprettet i 1933 og har siden det jobbet for å ivareta leieboernes interesser ovenfor utleier og myndigheter. Både økonomisk, miljømessig og boligpolitisk. Leieboerforeningens hovedoppgaver er jurdisk bistand og rådgivning til medlemmer og interessepolitisk arbeid for å ivareta og styrke leieboernes sak.

Vi har lenge tenkt at det vil være spennende å jobbe mer direkte med leieboerne i deres bomiljø, hjelpe dem til å utvikle sin stemme og å gi dem makt. Vi har prøvd forskjellige innfallsvinkler til dette, men vi har ikke hatt noe særlig suksess før nå.

Da det ble kjent at Selvaag starte med utleie og hadde et relativt stort prosjekt klart på Bjørndal tenkte vi, dette er vår mulighet. Nå må vi bli med. Sammen med World Wide Narrative tenkte vi litt på hva vi kunne gjøre og sydde sammen en beskrivelse til alle aktørene. Det at vi tidlig i prosessen tok med oss flere relevante aktører tror jeg var avgjørende for den suksessen prosjektet har vært. Helt fra oppstarten har vi hatt med oss Selvaag som utbygger, Reviva som forvalter, Husbanken, Oslo kommune og bydel Søndre Nordstrand. Det å tidlig få en oversikt over hvem som påvirker og blir påvirket av et innovasjonsprosjekt tror jeg er det viktigste man gjør.

martin_bjornasen

Veien til suksess er lang og kronglete, men med samarbeidspartnere med felles mål er det lettere å nå målet. På oppstartsmøtet hadde vi en gjennomgang av hvilke mål og fokusområder som var viktig for de forskjellige aktørene. Det viste seg da at selv om fokuset var litt forskjellig var hovedmålene ganske like og det var enkelt å formulere tre mål med prosjektet. Den øvelsen gjorde at vi så det felles målet selv om den opprinnelige årsaken til at vi ble med i prosjektet var litt forskjellig.

Vi er i gang og har prøvd noen tiltak for å skape et felleskap, men det tar tid og det må jobbes med kontinuerlig. Kort oppsummert har vi lært at ting tar tid, men så lenge vi får skapt et felleskap blant aktørene er det mulig.

Av Martin Gustavsen

De siste ti årene har jeg jobbet med boligspørsmål, alt fra politiske prosesser og rammevilkår, som byggherre og ansvarlig for oppstarten av et studenthjem og praktisk rådgivning til utleiere og leieboere. I dag jobber jeg som prosjektleder i Leieboerforeningen, hvor jeg jobber med nye prosjekter og rammevilkår for leieboere og utleie. Les mer om Martin.

Legg igjen en kommentar