Å skape økt toleranse for mangfold

ingrid_kulturkoordinator
Høsten 2014 startet jeg bedriften Kulturkoordinator som skal hjelpe utenlandske arbeidssøkere inn i arbeidsmarkedet i Trondheim ved å tilby veiledning og kurs. Toleranse for flerkulturalitet er det jeg brenner sterkest for – så gjennom å hjelpe ressurssterke innvandrere inn i arbeidslivet er målet å skape økt toleranse for mangfold i næringslivet vårt. Ideen bak bedriften er en kombinasjon av min egen erfaring med å bo i andre land; USA, Nicaragua og Argentina, samt min egen erfaring med å flytte tilbake til Norge med en argentinsk ektemann, og min mastergrad i sosial antropologi.

 

Å flytte til et nytt land

Å flytte til et nytt land var en av de viktigste erfaringene jeg har gjort meg så langt i livet. Da jeg for første gang kom til Nicaragua, snakket jeg ikke spansk og visste veldig lite om den nicaraguanske kulturen. Opplevelsen av å ikke kunne gjøre seg forstått med noen (heller ikke på engelsk), var veldig frustrerende – ofte følte jeg at andre oppfattet meg som om jeg var et barn fordi jeg ikke fikk til å uttrykke hva jeg mente. Jeg var også ofte utilpass i sosiale situasjoner fordi jeg ikke visste hva som var forventet av meg, samtidig som noen også syntes at jeg var veldig rar og fremmed og behandlet meg også deretter.

 

Toleranse som grunnverdi

Prosessen med å lære meg språket og bli kjent med menneskene i Nicaragua var først og fremst en veldig positiv opplevelse. Jeg lærte at vi mennesker ikke er så forskjellige – når de kulturelle og språklige kodene er knekt, viser det seg at også nicaraguanerne (og som jeg lærte senere; argentinerne) ler av en god vits, nyter en sval vårdag, gleder seg over et godt måltid med familien og bekymrer seg for at barna deres skal ha en god fremtid. De grunnleggende behovene i mennesket er de samme: vi vil elske og bli elsket. Dette igjen lærte meg hvor viktig det er å møte alle mennesker, uansett kulturell eller religiøs bakgrunn, med toleranse og respekt.

 

Å flytte tilbake til Norge

Da jeg etter noen år i Nicaragua og Argentina bestemte meg for å flytte hjem til Norge igjen sammen med min argentinske mann, opplevdes det neste litt som å selv være innvandrer i Norge. Det ble en utfordring å knekke de sosiale kodene for å kunne integrere oss i samfunnet. Papirer for at mannen min skulle få oppholdstillatelse, skattekort osv. var en forvirrende prosess både for ham og meg. Trønderne fremstod som kalde og distanserte. Å finne veien i byråkratiet var en lang og strevsom prosess. Å forsøke å hjelpe mannen min med å søke jobb var som å stange hodet mot en vegg. Men sakte men sikkert fant vi ut av det, min manns norsk ble bedre og vi skjønte etter hvert mer av både hvordan nordmenn er, og hvordan systemet fungerer. Etter et års tid i Trondheim fikk mannen min tilbud om jobb som ingeniør hos Siemens. Det ble en bra, men bratt, læringskurve.

 

Å hjelpe utenlandske arbeidssøkere i Norge

Etter noen år bosatt i Trondheim, begynte det å bli tydelig for meg at det er mange innvandrere som kommer hit og sliter med det samme som det jeg og mannen min gjorde. En av de største og vanskeligste utfordringene for dem er å finne jobb. For mange er dette spesielt frustrerende fordi de gjerne har høy utdanning fra hjemlandet sitt og ser på seg selv som ressurssterke mennesker. Etter å ha snakket med mange av dem om deres opplevelse av å søke jobb her, kom det frem at de aller fleste brukte de sosiale kodene de hadde med seg fra hjemlandet for å søke jobb i Norge. Deres fremgangsmåte for å finne jobb, ofte ved å sende CV per epost, ga veldig lite resultater, noe som førte til at de mistet motivasjonen for å fortsette å lete.

 

Løsningen

Jeg utviklet derfor et program for utenlandske arbeidssøkere som inneholder personlig veiledning, kurs og gruppemøter for å hjelpe arbeidssøkeren i å knekke de norske sosiale kodene for å skille seg positivt ut for en arbeidsgiver. Her er fokus på å klargjøre sosiale regler i Norge, fjerne tvil og myter rundt hva som er akseptert oppførsel, og trene arbeidssøkeren i å selge seg selv på en god måte. For mange innebærer dette å gå utenfor sin komfort sone og ta direkte kontakt med norske arbeidsplasser de synes virker spennende. Ved å integrere de utenlandske arbeidssøkerne inn i arbeidslivet, skaper vi ikke bare økt toleranse for mangfold, men vi sørger også for å benytte oss av de ressursene som allerede finnes i samfunnet vårt.

Av Ingrid Fabrello

Kulturkoordinator skal være et firma som hjelper utenlandske arbeidssøkere i Trondheim å komme seg inn på arbeidsmarkedet ved å tilby veiledning og workshops. Firmaet skal fremme økt toleranse for flerkulturalitet, noe jeg også brenner for personlig. Viktigste læring så langt er at når det kommer til innovasjon så er det ingen som sitter på fasitsvaret. Les mer om Ingrid

Legg igjen en kommentar