Amdjed Taleb

Medlemmer

RUSken interesseorganisasjon

Problemet jeg vil løse

Forbedre tjenester og rettigheter samt livskvaliteten til mennesker med sosiale-, psykiske-, samt rusutfordringer, spesifikt i minoritetsamfunnet.

Hvordan jobber jeg med å løse problemet?

Utvikle, starte tjenester og prosjekter der vi får kontakt med mennesker i akutte faser og følger dem veien tilbake til samfunnet.

Hva er systemendringen jeg ønsker å få til?

Kulturkompetanse og erfaringskompetanse skal brukes for å endre og utvikle store deler av tjenestegivingen etter tjenesteyterne sine premisser og situasjon.

Kontakt meg

amdjed.taleb@gmail.com/ 40077573

Ruskenrecovery.no

Bli bedre kjent med Amdjed

Legg igjen en kommentar