Frisklivssentralens fremtid

Frisklivssentralens fremtid

Det har gått litt over ett år, og det har kommet mer enn 200 henvendelser til frisklivssentralen. Noen ønsker hjelp til å finne en aktivitet i nærmiljøet, andre ønsker tett oppfølging for å kunne gjøre større endringer i livet. Jeg har tidligere tatt opp midler som et...
Folkehelse ≠ matematikk

Folkehelse ≠ matematikk

I en enklere verden hadde folkehelse vært en matematisk formel. Da hadde alt hatt en fasit. Men slik er det ikke. Vi sliter med å systematisere folkehelsearbeidet, fordi alt kan innlemmes i folkehelseloven. Og som i religion tolkes loven på ulike måter. Man skulle tro...