Folkehelse ≠ matematikk

Per Fugelli holdt under Folkehelsekonferansen 2014 et innlegg hvor han tok utgangspunkt i en formel som kunne forklare hva god helse er. Hvis jeg husker riktig så var det noe slikt som dette. En dag har vi kanskje en god formel for god folkehelse, men inntil videre får vi prøve og feile.

Når helsedirektoratet oppfordrer oss til å opprette frisklivssentraler i hver kommune, er det viktig med forskning, veiledere og gode intensjoner. Men det er også viktig med penger, for det er kostbart å forebygge livsstilssykdommer.

Ildsjeler – hvem brenner for hva i helseverdenen?

Ideen om frisklivssentral er det andre ildsjeler som står for. Min oppgave er å løfte de gode ideene og dem som brenner for konseptet folkehelse. En frisklivssentral er en arena for gode folkehelsetiltak. Vi har fortsatt et stykke å gå før vi ser på sosial- og helsearbeiderens oppgaver som de samme. Mennesket står faktisk i sentrum. Men det er få som tilbyr «holistiske» konsepter som tilfredsstiller de målgruppene som trenger det mest.

Metamorfose og mesterverk

Da jeg var yngre, gikk jeg gjerne på hip-hop-konserter. Der søkte jeg idealer som kunne gi meg en identitet som stemte med min tolkning av verden. Nå har jeg utvidet repertoaret og nyter også klassisk musikk med selveste Filharmonien på podiet. Det er en endring som har kommet med erfaringer, og med fascinasjonen over at så mange mennesker kan få til noe så magisk og genialt ved simpelthen å være på jobb sammen. Musikernes jobb er å formidle harmoni og mestertakter. Der ligger det mye arbeid bak, og ikke minst mye god helse i.