Penger som teller!

Penger som teller!

Det kan være en bra ting å skrive søknader for å få penger til prosjekter! Planene blir mer konkrete, jeg blir bedre kjent med eventuelle samarbeidspartene og ofte resulterer det i gode samarbeid.   Redd Barnas mål er å drive opplysningsarbeid og å utvikle ny kunnskap...
Kom i gang!

Kom i gang!

Det morsomme med jobben min er at det ofte er kort vei fra en samtale om en prosjektidé til ideen kan testes ut i praksis. Men aller først må jeg ta meg tid til å snakke med folk, mine viktige samarbeidspartnere! Blankpolér begrunnelsen, ikke selve idéen Det er fort...
Jakten på den gode idéen!

Jakten på den gode idéen!

Jeg skal skrive om nettvett-prosjekter Redd Barna har utviklet i samarbeid med partnere i det offentlige. Jeg har valgt å skrive om prosjekter som gir kunnskap om hvordan barns oppvekstarenaer kan få øynene opp for barns muligheter, sårbarhet og risikoer i det...