Hvordan måle effekt?

Hvordan måle effekt?

Etter oppstarten av Smaksverkstedet i 2013, som handler om å gi barn og unge en matglad fremtid, har Folkelig blåst liv i flere store og små prosjekter. Vi har blant annet startet den frivillige organisasjonen Gategym, som er leken og lavterskel utendørstrening med...
Slik kommer du i gang

Slik kommer du i gang

På onsdag var jeg på besøk på Høgskolen i Oslo og Akershus, og holdt en forelesning om folkehelse og sosialt entreprenørskap for masterstudenter i Folkehelesevitenskap. Vanligvis er det Merete Grimeland som holder disse forelesningene, men nå fikk jeg lov til å ta en...
Ideen til en bedre folkehelse

Ideen til en bedre folkehelse

Søndag 18.oktober hadde Folkelig sin 3 årsdag! Vi feiret med god mat og drikke sammen med mange av de fine lagspillere våre. Det var en passende tid for et lite tilbakeblikk på veien som førte oss hit, før vi vender nesen fremover igjen mot neste topp. I 2012 stiftet...