Å skape et felleskap

Å skape et felleskap

Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Foreningen ble opprettet i 1933 og har siden det jobbet for å ivareta leieboernes interesser ovenfor utleier og myndigheter. Både økonomisk, miljømessig og boligpolitisk. Leieboerforeningens hovedoppgaver er...