Marte Djupesland

Problemet jeg vil løse Motebransjen er blant de mest forurensende bransjene i verden. Jeg vil koble moteinteresserte (og bevisste) mennesker med designere som produserer spennende design med kvalitet og omtanke. Hvordan jeg jobber med det Selger etisk produsert mote. Arbeidet mitt involverer også mye reaseach, kartlegging, grensesetting, historiefortelling, holdningsarbeide. Systemendringen jeg vil få til At… Fortsett å lese Marte Djupesland

Maja James Brenna

Problemet jeg vil løse Tebransjen består av utdaterte verdikjeder som ikke er økonomisk bærekraftig for produsenter, og det er veldig lite fokus på sporbarhet og åpenhet. Hvordan skal jeg løse det Vi handler direkte fra tegårder som er endringsagenter med fokus på etisk og bærekraftig produksjon. Produsenten vi handler fra fokuserer på håndverk i stedet… Fortsett å lese Maja James Brenna

En av mange re-startups

Vi kunne sikkert ha lagt ned hele selskapet, for to år er lenge. To år har det gått hvor det har skjedd minimalt. Greia er bare at alle har hatt det sånn.   En re-startup Så herved lanserer jeg begrepet re-startup. Det er mange startups i Norge, og mange startet faktisk også under pandemien. Men… Fortsett å lese En av mange re-startups

Camilla Tryti

Problemet jeg vil løse Folk flest har for mye stress i hverdagen og viser liten egenomsorg. Hvordan Vi lærer bort metoden Fri flyt, å skrive i 10 minutter hver dag. Systemendringen jeg vil få til Først og fremst jobber vi for at folk selv skal ta tak i eget liv Kontakt meg camilla.tryti@gmail.com worldwidenarrative.no instagram.com/wwnarrative… Fortsett å lese Camilla Tryti

Kathrine Marthinsen

Kathrine Marthinsen driver folkehelsebedriften Folkeig. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

Problemet jeg vil løse Sosial ulikhet i helse. Hvordan jobber jeg med å løse problemet? Folkelig utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid, med mål om å skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som… Fortsett å lese Kathrine Marthinsen