#oslotalks – begynnelsen

En vinterdag i januar satt vi, Viktor, Helena, Caroline og jeg, og grublet. Vi så en utfordring, et problem, som vi ikke helt visste om det fantes en løsning på. For det var det vi hadde lært, i løpet av den første samlingen på studiet sosialt entreprenørskap, at man skulle ta utgangspunkt i et tenkelig løsbart problem…