De pengene

Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon med et todelt formål. På den ene siden gir vi råd og bistand til våre medlemmer i husleierelaterte saker. På den andre siden er vi en interesseorganisasjon som jobber politisk og med utredningsarbeid for å bedre situasjonen for dem som leier bolig i Norge. Vi mottar ikke noe fast statstilskudd, men noe av tilskuddet vi får fra staten og Oslo kommune er relativt forutsigbart. Den andre delen av finansieringen vår er avhengig av at staten eller private aktører ønsker å betale oss for en tjeneste eller prosjekt, den siste delen er inntekter vi får fra våre medlemmer. Grovt sett kan man dele finansieringen inn i forutsigbar drift- og prosjektstøtte (35 %), salg av tjenester og kortere prosjekter (30 %) og medlemskontingent og advokatinntekter (35 %).

Denne tredelingen er både positiv og negativ. I utgangspunktet hadde det vært behagelig å være fullfinansiert med et fast og forutsigbart statstilskudd. Det gir forutsigbarhet for de ansatte som jo er positivt, men det viktigste er kanskje at vi kunne brukt mindre ressurser på å søke om penger og å rapportere på bruken av dem. Med et fast statstilskudd kunne vi sannsynligvis levert en årsrapport hvert år hvor vi redegjorde for bruken av midlene. Hvis vi hadde hatt en fast finansiering og droppet medlemskontingent for de som kun har behov for et kort svar kunne vi også hjulpet mange flere med et juridisk problem (anslagsvis dobbelt så mange).

På den annen side er det også fordeler med dagens finansiering, det at vi er avhengig av å selge prosjekter gjør at vi hele tiden jobber med det, det er mest behov for og det som anses som viktigst både av oss og de som betaler.

Vi ønsker en mer forutsigbar finansiering, men som samtidig tar vare på fleksibiliteten og relevansen i hva vi jobber med. Det har også vært diskutert om det er mulig å få til en ordning der alle kan få hjelp til enkle spørsmål og at man først må melde seg inn hvis det er behov for mer omfattende juridisk rådgivning.

Av Martin Gustavsen

De siste ti årene har jeg jobbet med boligspørsmål, alt fra politiske prosesser og rammevilkår, som byggherre og ansvarlig for oppstarten av et studenthjem og praktisk rådgivning til utleiere og leieboere. I dag jobber jeg som prosjektleder i Leieboerforeningen, hvor jeg jobber med nye prosjekter og rammevilkår for leieboere og utleie. Les mer om Martin.

Legg igjen en kommentar