Del 1: Paradokset ved å gjøre en god jobb som samfunnsentreprenør

For å holde det enkelt, som samfunnsentreprenør (1) så er målet «å fikse et problem ved å komme opp med en ny måte å løse problemet på, og å drive organisasjonen bak løsningen med samfunnsentreprenørskap som metode».

Metoden samfunnsentreprenørskap

Samfunnsentreprenørskap som metode betyr at forretningsideen er en løsning for å fikse et samfunnsproblem, det vil si at kjernevirksomheten består av dette, og metoden for å spre denne løsningen, skalere, hjelpe flere, eller hvordan du ønsker å definere gjennomføringen av det, er basert på at man selger en tjeneste eller et produkt. Det man får av gevinst ved å selge tjenesten eller produktet går til å utvide organisasjonen, hjelpe flere og drive en økonomisk bærekraftig organisasjon. De som jobber i organisasjonen får betalt for å gjøre jobben, så det er ikke frivillig arbeid. Og jeg mener at virksomheten skal generere profitt (det som er relevant er hva profitten går til, mener jeg).

Og her kommer paradokset (naturligvis noe svart/hvitt fremstilt).

The dry Aral sea Bilde tatt av fanz

Du er så flink at problemet er overkommet

For at forretningsideen din skal være riktig samfunnsinnovativ bør den lede til systemendring. Den gamle løsningen blir overflødig, og den nye, som du har fått frem, blir den nye løsningen som et system leverer. Dette er naturligvis noe som skjer over tid, så jeg mener ikke at dette skjer gjennom én vending. Uansett, du har vært så flink at du har skapt systemendring. Antallet mennesker som trenger hjelp, eller volumet med CO-utslipp, har gått drastisk ned, bare for å nevne et par varianter av utfallet du eksempelvis har jobbet for. Konsekvensen er at du får et mindre marked. Og, vips, er det ikke behov for deg lenger.

Er det bra eller dårlig?

Fotnote:
(1) Jeg velger å bruke samfunnsentreprenør fremfor sosial entreprenør ettersom det dekker bredden av virksomheter med ildsjeler som gjør en jobb for å bedre samfunnet på forskjellige måter, samtidig som de driver organisasjonen sin som en forretning. Også dekker det kanskje, aller mest, bredden av utfordringer samfunnet står overfor.

Legg igjen en kommentar