Å skape et felleskap

Vi har lenge tenkt at det vil være spennende å jobbe mer direkte med leieboerne i deres bomiljø, hjelpe dem til å utvikle sin stemme og å gi dem makt. Vi har prøvd forskjellige innfallsvinkler til dette, men vi har ikke hatt noe særlig suksess før nå.