Klimavalg13: En grønn stemme til Une Aina Bastholm

Til venstre for navnet til kandidaten på stemmeseddelen er det en rute der du kan fylle inn ny rekkefølge. Det er ganske enkelt: Ved siden av navnet til Une Aina Bastholm fyller du inn tallet 1. Det betyr at du vil at hun skal være førstekandidat.

I dag skal jeg stemme på Miljøpartiet de Grønne. Det skal nok du også – noe annet ville vært uansvarlig. Men i tillegg skal jeg gjøre noe jeg antar de fleste ikke vurderer. Jeg skal endre på stemmeseddelen.