Når folk som brenner for det samme finner sammen

Smaksverkstedet på Ny Krohnborg skole. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

Vi hadde forsøkt mange vinklinger for å få til et prosjekt sammen med kommunen, men uten nettverk og erfaring hadde vi slitt med å komme inn i varmen. Nå åpnet deg seg plutselig åpnet seg en dør der vi både fikk kartlegge behovet for tilbud blant de unge i området, og teste ut en løsning.