Hvordan kan vi måle effekten av en stein i elva?

Målbarhet ja, det er ikke lett. Hvordan skal du måle effekten av det vi gjør. Vi kan telle hvor mange vi hjelper, men det forteller ikke alt. De vi hjelper ved å gi juridisk bistand kan vi telle og til en viss grad føre statistikk over gjennomslag. Men dette gjelder ikke for de vi hjelper gjennom boligsosialt arbeid eller politisk påvirkning.

Å skape et felleskap

Vi har lenge tenkt at det vil være spennende å jobbe mer direkte med leieboerne i deres bomiljø, hjelpe dem til å utvikle sin stemme og å gi dem makt. Vi har prøvd forskjellige innfallsvinkler til dette, men vi har ikke hatt noe særlig suksess før nå.