Når man ikke gis en sjanse, må man skape den selv

Jeg tror det er så enkelt som at de fleste arbeidsløse døve i dag ville hatt jobb om de var hørende, selv om de ellers var akkurat de samme personene, og selv om jobben ikke krever hørsel. Det er inspirerende å se mennesker som skaper sine egne muligheter. Når man ikke gis en sjanse, skaper man den selv. Dette er noe alle kan lære av, rett og slett.