Camilla Tryti

Problemet jeg vil løse Folk flest har for mye stress i hverdagen og viser liten egenomsorg. Hvordan Vi lærer bort metoden Fri flyt, å skrive i 10 minutter hver dag. Systemendringen jeg vil få til Først og fremst jobber vi for at folk selv skal ta tak i eget liv Kontakt meg camilla.tryti@gmail.com worldwidenarrative.no instagram.com/wwnarrative… Fortsett å lese Camilla Tryti