Fra India til Washington DC til Skandinavia – en vandringshistorie

På begynnelsen av 1980-tallet dro Bill Drayton til India. På reisen møtte han mange gründere, men av den typen som løste samfunnsproblemer på nye måter og målte sin suksess i samfunnseffekt.