En reiseguide for sosial innovasjon

>Når man skal ut å reise er det ofte nyttig med en reiseguide. Og jeg må si det samme gjelder sosial innovasjon, for meg. Sosial innovasjon er mer enn å være innovativ. Det er et nettverk av interessenter/stakeholders som kanskje skaper og implementerer løsninger, og som gjennom dette også klarer å skape systemendringer. I systemet som det skal skapes endring er det mange interessenter: sosial entreprenøren, brukeren av løsningen, den offentlige ansatte, ansatte i privat næring (f eks innenfor samfunnsansvar), de som jobber i non-profit organisasjoner og mange flere. Men i tilfelle Norge, tror jeg faktisk det er mange som ikke vet at de er interessenter ennå. For da jeg foreleste om sosialt entreprenørskap sist for helsefagsstudenter ved HiOA ble jeg spurt om hvorfor sosialt entreprenørskap var relevant for dem.

Jeg svarte «En dag finner du kanskje at løsningen du leverer ikke er god nok lenger, at den ikke ivaretar individet nok, at den ikke løser det faktiske problemet, at den rett og slett er utdatert. Da kan du bruke metoder fra sosial innovasjon for å finne nye løsninger eller rett og slett aktivt lete frem sosial entreprenøren som allerede har funnet en bedre løsning etter tett nærhet til problemet» . Og som Chris Klemmetvold i Panterne la til: «Eller kanskje de faktisk kommer til å jobbe for en sosial entreprenør en dag!».

Derfor deler jeg denne reiseguiden som Brock LeMieux delte med meg. Du passer nok inn der et sted!

Neste skritt er nå å søke opp en i organisasjonen din eller utenfor for å finne ut av hvordan dette kan tas videre. Lykke til!

Legg igjen en kommentar