Endring kommer til byen!

Det høres ikke like bra ut på norsk som det gjør på engelsk. Men uavhengig av det, endring kommer til byen. Jeg har kjent på det lenge. Helt siden høsten 2010. Det vil si, jeg har kjent at endringen ikke bare har skjedd hos meg, men hos andre også. For noen startet endringene å skje lenge før det også.

Tribute

Sosial entreprenørene
Sosial entreprenørene fant hverandre i stor grad i 2011. Slik opplever jeg det, hvertfall. Sammen lagde vi møteplasser, ble bedre kjent med hverandre, delte ideer, utvidet feltet ved å inkludere de som lette etter endring, og en av de store, synlige tingene som kom ut av denne organiseringen var handlingsplan for sosialt entreprenørskap. Men det stopper ikke der. For Pop Up Hub kom også til ved at flere mennesker fant ut at de ønsket det samme. Jeg opplever at 657 også har (direkte eller indirekte) kommet ut av dette, ved at mennesker som ønsker det samme har funnet hverandre. Vi har funnet hverandre gjennom å identifisere hverandre ved å ha en felles identitet.

“Rather than worry about critical mass, our work is to foster critical connections. We don’t need to convince large numbers of people to change; instead, we need to connect with kindred spirits.”

Samfunnsansvar
Jeg håper at neste skritt er at dette nettverket og alle disse initiativene innenfor dette nettverket, kobles opp mot bevegelsene innenfor privat næring som frem til nå er blant annet blitt identifisert som CSR og samfunnsansvar. Mange av de samme tankene og verdiene gjelder der også. I andre land skjer koblingen i form av at CSR-innsatsen blir brukt på sosial entreprenører som bringer gode løsninger til bords. F eks investerer de i en sosial entreprenør som skal skape idrettsaktivieter for vanskeligstilt ungdom. Ikke ved å finansiere aktivitetene, men ved å investere i butikken til sosial entreprenøren som skal selge idrettutstyr. Salget av idrettsutstyret skal finansiere idrettsaktivitetene. Det er en business i det hele.

Source: guardian.co.uk via Merete on Pinterest

Hvis du er like opptatt av at endring skal skje, så er det viktigste du gjør å finne minst èn person til som gjør det i organisasjonen din eller nærmiljøet ditt. Og sammen kommer dere til å finne den neste, om ikke den neste finner dere først.

Legg igjen en kommentar