– Et initiativ for å ta vare på helsen sin må ikke nødvendigvis være så alvorlig, så massivt, så målrettet, så gjennomført eller perfekt.

Her er et selskap å følge med på! Folkelig heter selskapet, og de leverer folkehelseaktiviteter sånn som det spennende Smaksverkstedet for barn og unge, og Gategym som aktiviserer nabolaget i felles gymaktiviteter. Selv har vi faktisk fått bruke Smaksverkstedet deres på et av våre prosjekter om nærmiljø i Oslo. Med disse kommer det til å skje mye, og jeg fikk stille de noen spørsmål om dem og hva som er viktig for de.

Ingrid og Kathrine driver folkehelsebedriften Folkelig sammen. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

 

Hvem er du og hva jobber du med?

Mitt navn er Kathrine Marthinsen, og er en sosialentreprenør som jobber med samfunnsinnovasjon og folkehelse i selskapet mitt, Folkelig. Jeg startet Folkelig i 2012, som nyutdannet folkehelsearbeider sammen med Ingrid Fardal. Vi brenner for å gjøre helse mer folkelig og driver helsefremmende prosjekter i små og store lokalsamfunn. Vi har blant annet startet Smaksverkstedet og Gategym.

 

Hvorfor startet dere Folkelig?

Høsten 2011 var vi ferdig utdannede folkehelsearbeidere fra Høgskolen i Bergen, et studium som tar for seg folkehelse i et bredt perspektiv, med blant annet helsepsykologi, fysisk aktivitet, ernæring, samfunnsplanlegging og prosjektarbeid.

 

Studiet er ganske ferskt i Norge. Vi var bare tredje kullet, og folkehelsearbeiderfaget var ganske uklart og nytt for de fleste. Da vi skulle i gang med å søke jobb var vi derfor ganske usikre på hvor vi kunne ende opp. Hvilke stillinger fantes? Hvor kunne vi jobbe? Vi hadde uendelig mange ideer om hvor vi kunne gjøre en forskjell, og hva vi kunne få til med vår kompetanse for å fremme folkehelsen, men det skulle vise seg å bil vanskelig. Det fantes ingen naturlig stilling der vi kunne gå til verks og sette i gang gode og strukturerte helsefremmende prosjekter. Det fantes riktignok noen halve stillinger som folkehelsekoordinator i et par kommuner, men ingen av de var i Bergen og de fleste innebar mer koordinering enn det å lede prosjekter selv. Arbeidsmulighetene har blitt mye bedre de siste årene, men på det tidspunktet var det få som visste hva en folkehelsearbeider var, og vi ble ofte møtt med skepsis og døve ører.

 

En folkehelsekoordinator har en utrolig viktig rolle og skal blant annet sørge for at folkehelseperspektivet ivaretas i alle planer, men vi ville ha mer action og hands-on erfaringer med ulike målgrupper. Vi hadde lyst til å starte noe istedenfor å koordinere noe, gjøre noe istedenfor å snakke. Vi bestemte oss for å brette opp ermene og hoppe i det selv, og lage flere arbeidsplasser for andre folkehelsearbeidere i samme slengen.

 

Vi startet med å avklare samarbeidsevnene våre med en backpackertur til Sør-Amerika. Tilbake i Bergen fikk vi hver vår deltidsjobb og startet på NAV sitt etablererkurs. På det tidspunktet hadde vi en visjon, men ingen konkret idé. Det finnes så mange mulige innfallsvinkler til folkehelsearbeid, og vi brukte lang tid på å sette oss inn i alt som skal til for å drive et selskap og fikk god hjelp til å finne ut hva vi ville fokusere på. I dag har vi fortsatt ulike strategier, ulike målgrupper og ulike kunder, men visjonen vår er den samme og vi holder oss noenlunde på samme spor.

 

Hva vil dere?

Vi vil jobbe for at alle skal ha like muligheter til god helse, uavhengig av bosted, utdanning, inntekt og yrke. Vi vil bruke lokalsamfunn som arena for å gjøre helsefremmende prosjekter mer tilgjengelig for folk, siden det er her folk stort sett lever livene sine, og vi vil lage prosjekter som fremmer helse, både fysisk, psykisk og sosialt. Som folkehelsearbeidere er det viktig for oss at prosjektene er langsiktige og strukturerte, har lav terskel for deltakelse og kan nå ut til mange. Å lage langsiktige og strukturerte prosjekterer er ofte en utfordring, spesielt med tanke på finansiering, men det er en annen sak.

 

Med Folkelig vil vi formidle at et initiativ for å ta vare på helsen sin ikke nødvendigvis må være så alvorlig, så massivt, så målrettet, så gjennomført eller perfekt. Det er mange som mener de har god helse og livskvalitet, selv om de har ulike sykdommer og lidelser. Helse er en ressurs i hverdagen, ikke et mål i seg selv.

 

Grunnen til at selskapet vårt heter «Folkelig» er at vi ønsker å gjøre helse mer folkelig, mer håndgripelig og enkelt. Vi vil «ta helsebegrepet tilbake til folket», hvis man kan si det slik. En viktig strategi i folkehelsearbeidet er å gjøre folk bedre i stand til å ta vare på sin egen helse, gi folk ansvar og muligheter til å ta de rette valgene.

 

Likevel er vi redde for at helse blir et utilnærmelig statusbegrep som virker for krevende til å ta innover seg, spesielt når vi møter så mye prestasjons- og kroppsfokus på så mange områder. Derfor tar vi på oss rollen som en folkelig motvekt til dette, og senker terskelen litt for hva det vil si å ha god helse, samtidig som vi leker oss med alt som er gøy innenfor temaet.

 

Hva gjør dere?

Folkelig sitt hovedmål er å bidra til å utjevne sosiale helseskiller, noe vi prøver å få til gjennom å gjøre prosjektene våre tilgjengelig for folk der de bor, og satser på samarbeid som bygger en god nærmiljøkultur og bringer sosial kapital til store og små lokalsamfunn.

 

Smaksverkstedet

Det første prosjektet vi startet handler om å skape matglede for barn og unge. Prosjektet heter Smaksverkstedet og er et nærmiljøtilbud som vekker matglede og nysgjerrighet for smak. Her er det lov å leke med maten og det er lov å prøve og feile. På Smaksverkstedet lager man spennende og næringsrik mat uten oppskrift, utforsker kjente og ukjente råvarer og gjør blindtester der man skal gjette hva man smaker. Like viktig som smaken er det sosiale måltidet. Maten smaker ekstra godt når det er god stemning rundt bordet!

 

Siden vi startet prosjektet høsten 2013 har vi hatt Smaksverkstedet i de fleste bydelene i Bergen, i samarbeid med kommunen, FAU og nærmiljøorganisasjoner. Stort sett går Smaksverkstedet som ukentlige kurs som går over et halvt år av gangen, men også som kortere kurs og på arrangementer og festivaler. Vi har også testet konseptet for andre målgrupper og har planer om å bygge videre på dette fremover.

 

Gategym

Gategym startet vi i fjor vår og det er nå en egen frivillig organisasjon med mål om å skape bevegelsesglede og gjøre det lettere å være fysisk aktiv utendørs i eget nærmiljø.

Gategym er et lavterskeltilbud for fysisk aktivitet utendørs i nærmiljøet og har fokus på lek og enkle og alternative styrkeøvelser som er lett å tilpasse individuelt nivå. Vi holder ukentlige treningsøkter som blir ledet av en flott gjeng med frivillige instruktører, i 9 ulike nabolag i og utenfor Bergen. Med Gategym vil vi legge til rette for at flere skal kunne være fysisk aktive ute i sitt eget nærmiljø og oppleve mestring og glede ved å være i bevegelse. Gategym er en sosial møteplass i nærmiljøet der folk bor, og ved å ta i bruk parker, tun og andre områder som egner seg for fysisk aktivitet vil vi skape et aktivt nabolag med liv i gatene.

 

I tillegg til disse hovedprosjektene våre holder vi på med mange samarbeidsprosjekter og arrangementer som Cyclehack, Health Challenge, Matfestivalen, Økouka, Parking-day og nabolagsfestivaler. Siden Folkelig har så mange jern i ilden er vi veldig glad for at vi har et lite team med dyktige folk, både med og uten folkehelsebakgrunn, som jobber sammen med oss med alt vi finner på.

Vil du bli bli bedre kjent med Folkelig? Du finner nettsiden deres her. I tillegg skal de ha Gategym i Slottsparken under Folkehelsekonferansen i oktober. Folkehelseinnovatøren kaller konferansen dem. Dette liker vil!

Legg igjen en kommentar