Etablering av lokalavdeling i Trondheim

Rundt årsskiftet 2011/2012 fremsto det klarere og klarere for Leieboerforeningen at det var behov for en nasjonal tilstedeværelse. Sammen med Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken ble det bestemt at vi i første omgang skulle satse på å etablere oss i Trondheim.

Leiemarkedet i Trondheim er stort og med en stor andel studenter er det en by hvor vi antok at behovet for våre tjenester var stort. Trondheim kommune hadde også året før vedtatt en boligpolitisk strategi hvor de viste interesse for Leieboerforeningens arbeid og ønsket oss velkommen. Dette gjorde at vi kunne søke Husbanken om et relativt stort tilskudd til nasjonal organisering og etablering av et kontor i Trondheim.

Skjermbilde 2015-06-11 kl. 12.33.03

Leieboerforeningens nettverk i Trondheim var på dette tidspunktet mangelfullt, men med utgangspunkt i nettverket vi har i Oslo kom vi i kontakt med flere relevante aktører i byen. Dette gjaldt spesielt Husbanken og Kirkens bymisjon, men vi fikk også tidlig opprettet kontakt med relevante studentorganisasjoner og kommunen. Dette nettverket utviklet seg videre våren 2012.

Sent på våren 2012 dro daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, til Trondheim for å diskutere etableringen og for å søke etter aktuelle kandidater til stillingen som prosjektleder i Trondheim. Det var tidligere bestemt at det skulle ansettes en ny person med kontorsted i Trondheim. Siden denne personen kom til å være alene utenfor Oslo var det avgjørende at vi da ansatte riktig person.

Etter en grundig prosess i august og september ble en prosjektleder ansatt, Det ble da spesielt lagt vekt på at dette skulle være en person som kunne fungere alene på et nyetablert kontor, at det var en person som hadde et nettverk i Trondheim innenfor bolig, politikk og studenter, og at det var en person som det allerede etablerte nettverket kjente til. Denne personen var meg, Martin Gustavsen.

Fra oktober var det da en ansatt og selve jobben med etableringen tok til. Dette var en todelt prosess, der en del gikk på den fysiske etableringen med å finne kontor, etablere samarbeidsrutiner med kontoret i Oslo og lignende. Men den viktigste jobben var å etablere Leieboerforeningen som en organisasjon i Trondheim. I denne fasen var nettverket Leieboerforeningen hadde etablert og det nettverket jeg hadde fra før helt avgjørende. Det gjorde at vi fikk innpass steder som det ville tatt lang tid å finne frem til uten bistand fra andre.

Av Martin Gustavsen

De siste ti årene har jeg jobbet med boligspørsmål, alt fra politiske prosesser og rammevilkår, som byggherre og ansvarlig for oppstarten av et studenthjem og praktisk rådgivning til utleiere og leieboere. I dag jobber jeg som prosjektleder i Leieboerforeningen, hvor jeg jobber med nye prosjekter og rammevilkår for leieboere og utleie. Les mer om Martin.

Legg igjen en kommentar