Farvel til business as usual – velkommen til corporate social innovation

AV KIA LUISE KLAVENES OG TANIA ELLIS – The Social Business Company
tania_ellis_the_social_business_company

Nye tider skaper nye behov og nye behov krever nye løsninger. Den sosiale megatrend som bygger på etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening holder på å endre spillereglene for måten å drive forretning på og det skaper innovative muligheter for både å tjene godt og gjøre godt.

Bærekraft og virksomheters samfunnsansvar vil for alvor komme på dagsorden etter at regjeringen 19. april vedtok et lovpålagt krav om samfunnsansvarsrapportering.

Globaliseringen har gjort verden mindre, effekten av våre ikke-bærekraftige handlinger mer synlig og skapt en enda høyere bevissthet i befolkningen. I Norge har særlig klesbransjen og næringsmiddelindustrien i den senere tid kunne kjenne et forbrukerpress med krav om åpne fabrikklister og boikott av produkter med høyt innhold av palmeolje, krav som nå vinner gjenklang blant forbrukere i vårt naboland Danmark.

Verdier som etikk, ansvarlighet, mening og bærekraft blir ikke kun drevet frem av Stortingsvedtak og forbrukerkrav den sosiale megatrend gir også forretningsmessig god mening. Smarte investeringer har i finanssektoren lenge godt hånd i hånd med bærekraftig forretningsdrift. Aksjefondet Trippel Smart som ble lansert av Storebrand høsten 2012 er et eksempel på dette. Her kan du som aksjesparer velge å investere dine penger blant de 100 mest bærekraftige virksomheter i verden, fordi det er smart for deg og for samfunnet.

Corporate social innovation

Sosial business handler om å skape både økonomisk og samfunnsmessig verdi, noe som er på agendaen i både kommersielle og sosiale virksomheter. Forretningsfolk ser nye muligheter for å skape økonomisk vekst gjennom sosial ansvarlighet og sosiale entreprenører erkjenner at markedsmetoder gir dem mulighet for å få suksess med deres samfunnsmisjon, enten det handler om å redde miljøet eller forbedre levekår for en utsatt gruppe i samfunnet.

Klimaendringene, ressursknapphet, fattigdom og finanskrise utfordrer næringslivet til ikke kun å ha fokus på hvorfor, men hvordan virksomheter kan tjene penger og samtidig bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fordi samfunnsansvar, også for norske virksomheter, blir et konkurranseparameter på linje med pris og kvalitet, og nåtidens utfordringer og krav ikke kan løses med gårsdagens forretningsmodeller.

I verden for øvrig er det alt annet enn business as ususal som sprer seg i øyeblikket. Vi ser en økende bevegelse av visjonære bedriftsledere og sosiale entreprenører, som går fra CSR som filantropisk add-on prosjekt til corporate social innovation (CSI) ved å tilføye virksomheten et innovativt element i form av nye produkter eller tjenester som adressere samfunnsproblemer og sosiale behov på nye måter. På den måten finner samfunnsansvar og bærekraft veien inn i kjernen av forretningen som for eksempel hos verdens største
industriikon General Electric, som med ”Healthymagination”-strategi satser stort på å utvikle innovative helseløsninger, eller hos Siemens som utvikler teknologiske løsninger for Sustainable Cities.

De sosiale entreprenørene bak virksomheten OneWorld Health baner ikke kun vei for kapitalisme i ansvarlige og bærekraftige former, men også for nye samarbeidskonstellasjoner som bygger bro mellom den kommersielle og idealistiske verden. OneWorld Health er verdens første non-profit medisinvirksomhet og har skapt sin sosiale innovative forretningsmodell gjennom ”shared value” partnership i alle deler av verdikjeden.

Det er ikke kun store globale industrikonsern og non-profittorganisasjoner som baner veien for nye forretningsmodeller. Her hjemme opplever vi i øyeblikket et boom av spesielt unge entreprenører som bygger sin forretning rundt det å løse et samfunnsproblem eller koble tilgjengelige ressurser med
forretning.

Epleslang som vant årets VelFERDpris er et eksempel på det. De gir private hageeiere muligheten for å gi bort epler de ikke har tid eller evne til å høste selv og gir samtidig en gruppe mennesker, som står utenfor arbeidsmarkedet, muligheten for å få en meningsfull jobb. På den måten har Epleslang sørget for at Oslo har fått sin første lokalproduserte eplemost.

En verden av nye logikker

Det som virker logisk i en verden eller tidsalder kan operer med motsatt fortegn i andre verdener eller tidsaldre. I Kina, for bare 100 år siden, betalte pasienter leger når de ikke var syke. Mens legene betalte pasientene og passet på de når de ble syke. En nesten absurd tankegang, sett med vestlige øyne. Ikke desto mindre ser vi forebyggende forsøk, hvor noen forsikringsselskaper gjennom et poengsystem betaler deres kunder for den tiden de bruker i helsestudio. Poengene kan kundene igjen benytte til betaling av for eksempel sykler og økologisk mat.

I Japan har myndigheter og elektronikkbransjen gått sammen om å designe et poengsystem hvor de belønner kunder som kjøper det mest energieffektive produktet. Systemet gir også kundene anledning til å tjene poeng ved å levere uttjente apparater til gjenbruk og benytte poengene ved gjenkjøp av energieffektive produkter.

Dette er kun et par eksempler på noen av de mange nye forretningslogikker som er i full gang med å endre spillereglene for måten å drive forretning på.

Ønsker du flere eksempler, så anbefaler vi Tania Ellis sin internasjonale bok ”The New Pioneers – Sustainable business through social innovation and social entrepreneurship”. Her tegner hun et bilde av nye samfunnsverdier, nye innovasjonsformer, nye konkurranseparameter og nye vekstprinsipper som det som ansvarlig virksomhet ikke finnes noen vei utenom.

The Social Business Company® er en formidlings- og rådgivningsvirksomhet, som omsetter sosiale forretningstrender og tendenser til ord og handling. Vi inspirerer og hjelper virksomheter og entreprenører med å integrere økonomisk og sosial verdiskapning i hjertet av forretningen og organisasjonen. Kontaktinformasjon finner du her.
www.thesocialbusinesscompany.com

Legg igjen en kommentar