Forenklet og heldigital anskaffelsesportal

Ny teknologi og forenklet regelverk for anskaffelser kan spare amerikanske skattebetalere for flere hundre millioner dollar i året, i tillegg til å rekruttere mindre og nye og mindre bedrifter. Pilotprosjektet RFP-EZ bør inspirere også norske politikere.

Høyre-leder Erna Solberg skrev i en kronikk i Dagens Næringsliv i februar at “regler for anskaffelser et stort hinder for innovative løsninger”. Regjeringen har også en uttalt målsetning i “Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser” “å forenkle og forbedre dagens regler.

Det er uklart hvilke regler Solberg og regjeringen mener bør endres, men det er en kjensgjerning at det er de store konsulentselskapene som dominerer i offentlige IT-anskaffelser i Norge.

Appen “Pappatid”, utviklet av Computas for BUFDIR for den nette sum av 1 million kroner, fikk en “krasjlanding” i følge vg.no nylig, men den ansvarlige ministeren “avviser App-fiasko”. Appen er etter min mening ett eksempel på en IT-anskaffelse som kunne ha kostet mye mindre og fått et mye bedre resultat, dersom arbeidet hadde vært utført av et selskap med faktisk spisskompetanse på smidig app-utvikling, hvis den i det hele tatt burde ha vært utviklet.

En forenklet og hel-digital anskaffelsesportal for innkjøp under 1 million kroner, basert på den åpne kildekoden bak RFP-EZ, kunne vært innført som en prøveordning i Norge. Det ville tilgjengeliggjort oppdrag som “Pappatid” til mindre selskaper som driver med app-utvikling på heltid, men som ikke har kapasitet og kompetanse til kompliserte anbudsbesvarelser.

Spørsmålet er om politikerne er ute etter konkrete tiltak, eller foretrekker utredninger og strategier.

Legg igjen en kommentar