Fra India til Washington DC til Skandinavia – en vandringshistorie

En ny type gründer, et nytt begrep og en ny organisasjon –Ashoka blir født

På begynnelsen av 1980-tallet dro Bill Drayton til India. På reisen møtte han mange gründere, men av den typen som løste samfunnsproblemer på nye måter og målte sin suksess i samfunnseffekt. I møte med disse gründerne så Bill at selv om de hadde unike ideer og gjennomføringskraft, så manglet de støtte og nettverk for å kunne spre ideene sine og skape varig samfunnsendring.

BILLDRAYTON_ashoka
Bill Drayton, grunnleggeren av Ashoka

 

Bill mente at gründerne han hadde møtt var noe annent enn vanlige entreprenører, og myntet begrepet ”social entrepreneur” –i Norge kjent som ”sosial entreprenør”. En visjon ble til, om å bygge et nettverk av de mest banebrytende sosiale entreprenørene i verden, og støtte dem slik at innovasjonene deres kunne spre seg og skape varig samfunnsendring i verden.

Tilbake i Washington DC i 1980 grunnla Bill Drayton Ashoka, og den første Ashoka Fellowen ble valgt i India i 1981. Navnet Ashoka kommer fra Ashoka Maurya, lederen som samlet den indiske subkontinentet rundt år 272 f.kr. Etter store erobringer vendte Ashoka seg mot ikke-vold og viet livet sitt til sosial velferd og økonomisk utvikling. For sin kreativitet, toleranse og sitt globale tankesett er Ashoka i dag kjent som det tidligste eksempelet på en samfunnsinnovatør.

Ashoka kommer til Skandinavia

Siden 1981 har Ashoka valgt ut mer enn 3000 Ashoka Fellows i 87 land. 17 av dem holder til i Skandinavia.

Skandinaviakontoret ble åpnet i 2012, men Ashoka kom til Norge, Sverige og Danmark allerede på slutten av 00-tallet.

Det var Ashoka Irland som satte i gang skandinaviasatsingen til Ashoka. De så at feltet var i bevegelse her og at timingen var god. Flere hadde meldt interesse for at Ashoka skulle komme nordover, og i 2009/10 ble en håndfull skandinaviske sosiale entreprenør valgt til Ashoka Fellows: Hanne Finstad med Forskerfabrikken, Johann Olav Koss med Right to Play, Karl-Henrik Robert med Det Naturliga Steget, Thorkil Sonne med Specialisterne, og Anders Wilhelmson med Peepoople.

Det var Paul O´Hara og Erin Fornhoff som jobbet med å etablere Ashoka i Skandinavia, sammen med det Irske Ashokateamet. De tilbrakte tid med viktige støttespillere i Norge, Sverige og Danmark for å spre ordet om Ashoka, og søke støtte. I Norge var Ingrid Stange og Odd Christopher Hansen sentrale støttespillere og pådrivere fra begynnelsen.

Maja_hires_ashoka_small
Maja Frankel, etablerer av Ashoka i Skandinavia

 

Etter å ha lett etter den perfekte kandidaten som kunne lede Ashoka Scandinavia videre med lokal forankring, fant Paul og Erin Maja Frankel i 2012. Maja var selv en sosial entreprenør og hadde blant annet hadde gründet konsulentselskapet Frankel&Friends og initiativet FutureBox. Maja sier selv at å bringe en global organisasjon til Skandinavia var en sjanse som hun ikke kunne gå glipp av. Å jobbe med sosiale entreprenører på verdensbasis, og inspirere flere til å gripe fatt i problemer de ser foran seg og løse dem, lokket henne og mange andre viktige støttespillere med henne, til Ashoka.

FERD Sosiale Entreprenører, Hugo Stenbecks Stiftelse, Boehringer Ingelheim, Af Jochnic og Conni Johnsson var blant de første investorene som turte å satse på Ashoka sin visjon i Skandinavia. Siden da har nettverket vokst og vi har fått flere Ashoka Fellows, Ashoka Support Network-medlemmer, investorer og pro-bono partnere.

Men mer om dem en annen gang!

Av Helga Øvsthus Tønder

Jeg er Helga Øvsthus Tønder, vestlending, vennlig og veldig opptatt av rettferdighet. Jeg leder Ashoka i Norge. Vi er verdens største og eldste organisasjon for sosialt entreprenørskap. Vi søker etter og støtter gründere som løser samfunnsproblemer på nye måter, med mål om å skape varig endring i verden.Les mer om Helga.

Legg igjen en kommentar