Fra tankespire til viktig nettverk

Historien om Sunne kommuner er en historie om en idé som ble sådd flere steder samtidig.

Illustrasjon av medlemsfordeler- Stor digital versjon
Nettverket og medlemsfordelene illustrert av Åge Petersson. http://aagepeterson.no/

 

Nesten alt starter med en idé. Ett menneske som tenker én tanke, eller flere som kommer sammen i et felles behov, mål eller visjon. Det er også tilfellet for Sunne kommuner; et nettverk som jobber for å skape lokalsamfunn som fremmer helse og trivsel for alle.

Men hva begynte det med? Hvem tenkte den første tanken og hvordan fikk denne tanken vinger? Vi må helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne svar på disse spørsmålene. Da ønsket Sandnes kommune å etablere Sykkelbyen Sandnes, og samtidig søkte de om opptak i WHO Healthy Cities.

To tanker, to steder

Parallelt med dette sendte Spydeberg kommune høsten 1992 en søknad til fylkeslegen i Østfold om økonomisk støtte til et tverrfaglig helse- og miljøprosjekt, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Søknaden ble videresendt til KS, som informerte om Sandnes’ lignende initiativ og satte i gang koordinering.

To tanker, to steder. Det var spiren til det som utviklet seg til å bli et norsk nettverk av helse- og miljøkommuner (som også var navnet på nettverket fram til 2010).

Det store Europa

Men initiativene og arbeidet skjedde ikke i et vakuum; allerede i 1977 utfordret WHO det internasjonale samfunnet til å jobbe mot helse og sunnhet for alle. I 1986, samme år som Ottawa-charteret, ble 11 byer valgt ut for å jobbe mot dette målet lokalt, og for å bevise at nye tilnærmingsmåter til det å forbedre folkehelsa ville fungere i praksis.

Det europeiske Healthy Cities-nettverket var en realitet. Og da Sandnes søkte om opptak i dette nettverket ble de gitt en utfordring: Etablér et nasjonalt nettverk av kommuner som vil jobbe for å skape aktive lokalsamfunn, der utviklingen bygger på trivsel, trygghet, sunnhet og miljøbevissthet.

Pionérer!

Det gjorde de, i samarbeid med Spydeberg og KS, og de første medlemmene var på mange måter pionérer på folkehelsefeltet i Norge. Det viktigste budskapet var at helse ikke bare er et individuelt ansvar, men også et samfunnsspørsmål. Vi må skape lokalsamfunn som legger til rette for at folk er friske og glade, enten det handler om arkitektur, kollektivtransport, tilgang til natur og grøntarealer, tilrettelegging av sykkelstier, eller tiltak som fremmer samhold og forhindrer utenforskap.

Samarbeid, kunnskapsutvikling og innovasjon

Utover 2000-tallet ble disse perspektivene i større grad satt på den nasjonale politiske dagsordenen, og med folkehelseloven (2012) – som nettverket var med på å utforme – er Sunne kommuners aktualitet betydelig forsterket. Vi har mange, og ønsker å få flere dedikerte folkehelsekommuner og -fylkeskommuner med på laget, skape nyttige kunnskapsutviklingsarenaer, og ikke minst knytte oss til aktører som kan bidra med å tenke nytt om de samfunnsutfordringene vi står overfor på folkehelsefeltet.

Budskapet vi samler både medlemmer og samarbeidspartnere om er enkelt:
– Om vi ønsker oss sunne og glade folk, må vi skape sunne og trivselsfremmende lokalsamfunn!

Ingrid og Årstein i Sunne kommuners sekretariat

Les mer om Sunne kommuners historie her, om nettverkets temagrupper her, og ta kontakt om du har en idé eller prosjekt du tror vi kan være interesserte i!

Av Sunne kommuner

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Vi er en del av WHO Healthy Cities og har i dag 24 medlemmer, hvorav 5 er fylkeskommuner og 19 kommuner. Les mer om oss.

Legg igjen en kommentar