Har du lyst til å være med å bygge et nettverk for samfunnsinnovatører? 

Foreningen ble etablert fordi vi som er med i den ønsker å være en del av et nettverk av likesinnede. Å komme i kontakt med andre som jobber med samfunnsinnovasjon er utrolig nyttig, og det gir et løft på motivasjonssiden. Selvom foreningen ble etablert i 2015, er den fortsatt på mange måter i sin spede start. Vi er 18 medlemmer, og vil gjerne ha flere, men samtidig er det en forening i oppstart så de som er med som medlemmer må være med på å skape miljøet og nettverket de vil ha. Sånn må det også være hvis det skal være nyttig for medlemmene. 

Photo by Austin Chan on Unsplash

Vi ønsker å samle samfunnsinnovatører og på denne måten bidra til flere samfunnsinnovasjoner skjer. Det betyr at du kan kan jobbe i en kommune, drive egen bedrift eller være med i en forening. Det er ikke organisasjonsformen som avgjør om du er samfunnsinnovatør, det er hva du driver med. Hvis vi kan inspirere andre til å starte på samfunnsinnovasjonsreisen og være der som nettverk når de går videre på reisen, så har vi kommet langt på vei. Det er kanskje veldig ambisiøst, men det er samtidig veldig nødvendig. Vi trenger at det skjer mer for å ta tak i utfordringene vi står overfor som nærmiljø, region, land, og selvfølgelig klode. 

Foreningen skal være et lavterskel tilbud som gjør det lett å komme i gang eller få tips fra andre. Her er det en jobb å gjøre, men det viktigste er egentlig å ha noen å kontakte for å få tips. 

Så akkurat nå jobber vi med å søke støtte så vi kan ta neste skritt til en enkel digital kursside hvor du kan lære mer om å komme i gang, men hvor du også kan kobles direkte med medlemmer du har noe felles med. 

Har du lyst til å være med å bygge et sånt nettverk på tvers av Norge og på tvers av sektorer? 

Send oss en melding her. 

Legg igjen en kommentar