Hardcore business eller heartcore business?

KIA LUISE KLAVENES er Managing Partner Norway i The Social Business Company, og aktuell med mini-konferanse om Heartcore Business i Oslo, 4. september 2013.

Er social business og CSR to sider av samme sak? Og må man være drevet av etikk og moral for å ville forene løsningen av samfunnsproblemer med forretning?

heart-core-businessBåde sosiale entreprenører og kommersielle virksomheter har mulighet for å skape samfunnsverdi, uansett om deres primære formål er av økonomisk eller sosial karakter, eller hva som måtte være motivet.

Begge navigerer i et landskap som handler om å tjene penger og gjøre noe godt samtidig, men de har forskjellige mål og grunner til å gjøre dette og derfor også ulike forutsetninger for økonomisk og samfunnsmessig verdiskaping.

Formål og motiv har imidlertid betydning for troverdigheten – bedriftens “license to operate” og spesielt den sosiale innovasjonskraften og utholdenheten.

For mens kommersielle bedrifter vanligvis har fokus på økonomisk avkastning innenfor en kort tidshorisont, jobber den sosiale entreprenøren med et mer langsiktig mål og er villig til å gå mye lengre før arbeidet også gir økonomiske resultater.

Vår erfaring er derfor at mange sosiale entreprenører kjemper med å få forretning inn i kjernen av deres sosiale innovasjon og sliter med å skalere sin sosiale forretningsmodell. På den andre siden sliter kommersielle virksomheter med å integrere samfunnsansvar i kjernen av sin forretning og i hjertet av organisasjonen.

Det er derfor opplagte muligheter for sosiale entreprenører og kommersielle virksomheter for å inngå samarbeid; slik kan idealistene på den ene siden få lært seg markedsmetoder som kan føre til mer sosial verdiskapning og kommersielle virksomheter på den andre siden få øyene opp for hvordan det å ta et samfunnsansvar kan tjene forretningen.

Lansering av nettverk for gjensidig læring og deling

I Norge er det en oppblomstring av sosiale entreprenører som ser verdien i å jobbe kommersielt og kommersielle virksomheter som ser verdien i å jobbe sosialt – og eller bærekraftig ansvarlig. For å «så frø» for partnerskap mellom kommersielle virksomheter og sosiale entreprenører starter vi nå opp The Social Business Club i Norge med egne arenaer for inspirasjon – og nettverk for gjensidig læring og erfaringsdeling.

Tania Ellis, dansk-britisk forfatter og ekspert på sosiale og bærekraftige forretningstrender startet The Social Business Club i København i 2010. På tre år har nettverket tiltrukket seg over 1 000 entusiaster fra hele verden og nettverket består i dag av mennesker som enten jobber med eller har interesse for innovativ og bærekraftig forretningsutvikling som skaper både økonomisk og samfunnsmessig verdi. Den største tilveksten i nettverket skjer for tiden i Norge.

Onsdag 4. September lanserer vi The Social Business Club i Norge og
inviterer til minikonferansen ”Fra hardcore business til heartcore business”.

På minikonferansen møter du:

  • Den sosiale entreprenøren som har sett verdien i å jobbe
    kommersielt (Randi Kvissel Haugen, hotelldirektør, PS:hotell)
  • Den kommersielle virksomheten som har sett verdien i at jobbe sosialt (Nina Schefte, Sustainability Manager, IKEA Norge) og
  • Den internasjonale entreprenøren som driver en global organisasjon av samfunnsansvarlige bedrifter* (Marcello Palazzi, Co-founder, B Lab Europe)

I tillegg gir Tania Ellis deg et overblikk over de siste trendene som bygger på bærekraft, samfunnsansvar, etikk og mening. Mer om programmet for 4. September finner du her:

http://www.taniaellis.com/event/minikonferanse/

Legg igjen en kommentar