– Hva er sosialt entreprenørskap? Samfunnsinnovasjon? Social business? Social Enterprise? Social firm?

Vi måtte snakke om hva sosialt entreprenørskap er 29. april 2015 på Impact Coffee Oslo. Vi som inviterte til kaffesamtalen opplevde selv at det var mange uklarheter rundt begrepet. Begrepsforvirring, eller rettere sagt, begrepsuenighet var det jo egentlig som var bakgrunnen. Det viste seg at det var flere som var enige med oss, og en av de som bidro i diskusjonen var Sarah Prosser. Det ble rydding i uklarhetene med hjelp fra England og Skottland. På bakgrunn av dette spurte jeg Sarah om hun kunne skrive et innlegg som oppsummerte det hun sa på Impact Coffee samlingen. Her er den teksten.

sarah_prosser

Det er selvfølgelig mange, ofte mer relevante innspill å hente fra andre land, men UK er et av landene som har drevet med terminologien lengst og i alle ledd i økosystemet, så det er ok å ha et viss forhold til definisjoner derfra, og det er derfra jeg tar min naturlig springbrett fra, så med mye forbehold at dette er min personlig måte å bruke ordene, here goes:

”Hva er sosialt entreprenørskap? Samfunnsinnovasjon? Social business? Social Enterprise? Social firm?” og mer…

 

Sosialt Entreprenørskap

– er det som sosiale entreprenører driver med!

 

En sosial entreprenør:

er, som flere sier, samfunnets endringsagenter – de kommer med idéer, kunnskap, innovasjoner og ny arbeidsformer med mål å forstyrre og forbedre den nåværende status, og gjennom dette bidra til å løse problemer og utfordringer på enten lokale og globale samfunns nivå.

 

Noen argumenterer for en snevrere definisjon, men å holde det åpent gir en lav terskel inngangspunkt for mange mennesker som etterhvert kan bevege seg i flere retninger, med forskjellige økonomiske løsninger (egne inntekt, stipend, innsamling, lønn fra en arbeidsgiver – intraprenørskap – osv).

 

I Norge et av skjæringspunktene er hvem har rett til å kalle seg selv en sosial entreprenør: Må de har en bærekraftig økonomisk løsning? Eller ikke? Det mest vanlig svaret er ikke. Og jeg tror at frustrasjonen rundt debatten i Norge oppstår fra mangle på et godt uttrykk for det neste definisjon:

 

Social Enterprise

– jeg bruker engelsk ofte for akkurat dette, det er ikke behagelig å oversette. En social enterprise er en virksomhet som er etablert spesifikk for å løse en utfordring i samfunnet ved å bruke en business modell. De har også en styringsform som har et eller annet slags for begrensing av profitt til eierene og/eller aksjeeierne.

 

En social enterprise er ikke en juridisk selskaps form. Når det er sagt har man muligheten til å søke frivillig for å bli tildelt en Social Enterprise Mark (litt som fyrtårnet for miljø i Norge) via SEUK socialenterprise.org.uk eller Code of Practice i Skottland http://www.se-code.net/ . For å få godkjennelse fra slike overordnet organisasjoner for å kalle seg selv en social enterprise må man følge følgende punktene:

 

  1. Selskapet har det primær mål av å bidra positive til sosial og miljø relaterte mål men handler i vanlig markedsplasser (med offentlig eller privat sektor som kunder).
  2. Selskapet kan ha hvilket som helst selskapsform men krever at profitt og gevinst er reinvesterte i virksomheten eller i samfunnet og ikke delt ut til aksjeeier eller eiere av investeringer.
  3. Hvis virksomheten legges ned skal alle eiendeler blir reinvesterte i en annen virksomhet med like mål.

2. og 3. er det som på engelsk heter ”asset lock” og kan ses som essensielt i å skille en social enterprise fra den private sektor. Det er dette som åpne for nye samarbeidsform – for eksempel muligheten (som brukes I Skottland) til å etablere OSP (offentlig sosial partnerskap) i kontrast til OPP (offentlig private partnerskap) da man kan være trygg på at samarbeidspartner er ikke med for å tjene masse penger for så å forsvinne. I et større perspektiv er det ’asset locken’ som kan endre måten samfunnet fungerer – slik at business generelt arbeider for den felles gode i kontrast til ubegrenset gevinst til noen få. Dette betyr at rettferdighet og beskyttelse av planeten er forutsetninger for alle økonomiske aktiviteter.

 

Juridisk formen av an social enterprise kan som sagt være hva som helst, men for noen år siden etablerte UK et nytt selskapsform: CIC – Community Interest Company for å gi britiske social enterprises en klar måte å formidle at de er bundet av en ’asset lock’ og har ikke mulighet til å tjene grovt fra samfunnets problemer for så å selge og forlate de som trenger det mest. Antall CICene har vokst enormt de siste årene, særlig etter skattefordelene ble introduserte for investorer som velge å satse på disse.
På engelsk er det flere ord som fort blandes med social enterprise:

 

Social Venture

– et generisk frase som brukes uformelt og som inkluderer social enterprises og social businesses, dvs alle som har samfunn i stor fokus uten en tett definisjon.

 

Social Business

– jeg tror det er tre forskjellige måte å bruke dette:

 

  1. en generisk form – som social venture over.
  2. et privat selskap, etablert til å tjene penger men som samtidig leverer en hel rekke fordeler til samfunnet (feks. Stormberg). Dvs en social enterprise har samfunnseffekt i hoved fokus med en inntekts kilde til å drive med å løse det, mens social business har økonomisk gevinst i hovedfokus, så samfunnseffekt ikke langt bak.
  3. etter definisjon av Muhammad Yunus – et firma som gir ikke dividender som leverer sosial fordeler. SEUK påstår at denne definisjon er utskiftbare med social enterprise men at i UK er social enterprise mer vanlig i bruk. Jeg er ikke sikker på de er det samme men isolert sett har de samme verdier og retningslinjer.

 

EUs Social Business Initiative bruker enterprise og business utskiftbare;
Flere definisjoner i UK:

 

Social Firm

er en spesifikk type av en social enterprise – det er en virksomhet eller selskap som ble etablert for å skape god kvalitets jobber til de som har det vanskeligste til å få jobb, dvs de ansetter menneskene som har en ulempe eller funksjonshemming i arbeidsmarkedet. Unicus er et social firm i Norge (men har absolutt ingen behov til å bruke en slik frase i markedsføringen sin, i likhet med mange andre social firms). Atføringsbedrifter i Norge hjelper folk å komme tilbake i jobb, men er ikke det samme som et social firm som er etablerte på premisser som kan ansette slik folk i stillinger på lik linje med vanlige selskap.  http://socialfirmseurope.org/social-firms/definition
Hvis Social Enterprise er den manglende frase for å oppklare noe av uenighet og lange diskusjoner som sitter fast i den eneste frase som dominerer nork, dvs sosial entreprenørskap, hva kan vi finner på? Av og til tenker jeg meg at vi trenger noe som samfunns interesse selskap (SIS) for å beskrive en social enterprise med bærekraftige økonomisk model og ‘asset lock’ (som kan registrerer seg juridisk som ideell AS, eller som forening eller AS eller hva den vil). Kanskje sosial virksomhet kan brukes for den mer generisk terminologi når man ikke antyder til en tettere definisjon. Danmark har sine sosiale økonomiske selskap men det sitter ikke særlig godt og de svenske sosial foretakene er heller ikke lett ov overfører.

 

 

 

Til den siste definisjonen:

Sosial (eller samfunns) innovasjon (her er samfunnsinnovasjon kanskje mer norsk, men sosial er det som er tetteste til internasjonale bruk)

er nye strategier, konsepter, idéer, arbeidsform og organisasjoner som bidrar til menneskers behov, feks. arbeidsmiljø til utdanning til lokal samfunnets utvikling og helse. Dette er hvor systemendring skjer.

 

Sosiale entreprenører kan bidra til sosial innovasjon, eller ikke, social enterprises likså. Andre aktører – sosial bevegelse, offentlig, private, sivil samfunn aller bidrar til samfunnsinnovasjon ofte i kjempe stor grad.

 

I konklusjon er det klart at terminlogien brukes til forskjellige formål av forskjellige mennesker – Asoka og UnLtd to av de største aktører på verdens basis har forskjellige meninger – og at kanskje man trenger ikke en endelig definisjon så lenge man kan løse samfunns utfordringer. Men noen ganger er det frustrerende å bruke atter en seminar eller konferanse å diskutere hva vi mener med sosialt entreprenørskap når (nesten) alle vil heller sette i gang og anvende de beste elementer i tenkningen. Hvis uklarhet bremser action, så lønner det hele samfunnet at vi blir enige, snart…

Bli med å møt Sarah igjen onsdag 26. august kl 8 på Deichmanske!

http://www.meetup.com/Impact-Coffee-Oslo/events/223486517/

1 kommentar

Legg igjen en kommentar