Hvordan kan vi måle effekten av en stein i elva?

bilde av elv
Målbarhet ja, det er ikke lett. Hvordan skal du måle effekten av det vi gjør. Vi kan telle hvor mange vi hjelper, men det forteller ikke alt. De vi hjelper ved å gi juridisk bistand kan vi telle og til en viss grad føre statistikk over gjennomslag. Men dette gjelder ikke for de vi hjelper gjennom boligsosialt arbeid eller politisk påvirkning.

En annen utfordring er at det stort sett kun er langtidseffekter og lite umiddelbare resultater av dette arbeidet, likevel må det måles og rapporteres. Derfor ender det ofte opp med at vi rapporterer hva vi har gjort, men i liten grad faktiske resultater, på den måten får vi ikke visst frem hva som faktisk virker bra og hva som virker mindre bra.

Langtidseffekten

Utfordringen med langtidseffekter er jo også den at det er svært vanskelig å vite hva som har påvirket i hvilken retning. Vi har f.eks hatt et langsiktig mål om at leieboliger skal komme høyere på den politiske agendaen. Og etter et par år kan vi si at det har skjedd, men er det på grunn av arbeidet vi har gjort, eller på grunn av stor økning i antall arbeidsinnvandrere, høy vekst i boligprisene, flere midlertidige jobber eller helt andre ting som har ført til økt fokus.

Vi håper at langtidseffekten av det arbeidet vi gjør er at leieboere i Norge har en bedre, tryggere og mer stabil bolig.

Av Martin Gustavsen

De siste ti årene har jeg jobbet med boligspørsmål, alt fra politiske prosesser og rammevilkår, som byggherre og ansvarlig for oppstarten av et studenthjem og praktisk rådgivning til utleiere og leieboere. I dag jobber jeg som prosjektleder i Leieboerforeningen, hvor jeg jobber med nye prosjekter og rammevilkår for leieboere og utleie. Les mer om Martin.

Legg igjen en kommentar