Ideen til en bedre folkehelse

Søndag 18.oktober hadde Folkelig sin 3 årsdag! Vi feiret med god mat og drikke sammen med mange av de fine lagspillere våre. Det var en passende tid for et lite tilbakeblikk på veien som førte oss hit, før vi vender nesen fremover igjen mot neste topp.

I 2012 stiftet vi Folkelig AS, men de første spirene til det som i dag er Folkelig ble sådd allerede mens vi studerte Folkehelsearbeid på Høgskolen i Bergen, fra 2008 til 2011.

 Kathrine Marthinsen driver folkehelsebedriften Folkeig. Foto: Elisabeth Sperre Alnes
Kathrine Marthinsen driver folkehelsebedriften Folkeig. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

Det var et studium som omfattet både helsepsykologi, ernæring, fysisk aktivitet, samfunnsplanlegging og mye prosjektarbeid. Mens vi studerte fikk vi etterhvert et voksende engasjement for å utjevne sosiale helseskiller, og gikk fra å være opptatt av «ernæring og idrett» til å tenke mer over hvordan vi øker folk sin livskvalitet, og gi alle like muligheter til å ta vare på helsen sin, både fysisk, psykisk og sosialt. Etter mange prosjektoppgaver visste vi også mye om hvordan vi skulle sette i gang gode folkehelsetiltak, samtidig som vi så mange områder i samfunnet der disse manglet.

Da vi ble uteksaminert i 2011, som tredje kullet fra dette studiet i Norge, var vi altså fulle av iver og motivasjon, men folkehelsearbeiderfaget både uklart og nytt for de fleste, og vi så at det var vanskelig å finne en stilling der vi kunne bruke kompetansen vår. En aktuell stilling var å arbeide som folkehelsekoordinator i kommunen. Dette er en utrolig viktig rolle som blant annet skal sørge for at folkehelseperspektivet ivaretas i alle planer, koordinere initiativ og skape samarbeid, men samtidig en rolle som ofte kan være begrenset av byråkrati og offentlige planprosesser.

Regnestykket

Et kjapt regnestykke viste at det ble utdannet mange flere folkehelsearbeidere enn det var folkehelsekoordinatorstillinger. Samtidig var vi overbevist om at det både var behov og muligheter for at folkehelsearbeidere kan sette i gang gode og strukturerte helsefremmende prosjekter, også utenfor en stilling som folkehelsekoordinator. Hva om vi kunne utfylle jobben til folkehelsekoordinatoren, og utforme helsefremmende prosjekter som kommunen kunne dra nytte av samtidig? Her følte vi at det gikk opp et lite lys, og så for oss at dette måtte være en vinn-vinn situasjon, om offentlige folkehelseaktører kunne samarbeide med private folkehelseaktører for å jobbe frem de gode og viktige helsefremmende tiltakene. Vi ville hatt ulike styrker og handlingsrom og muligens kunne vi også utrettet mer sammen. Ikke minst kunne vi skape flere arbeidsplasser for de viktige folkehelsearbeiderne.

Magefølelsen

Disse tankene begynte å vokse i hodet på meg, Kathrine Marthinsen og min medstudent, Ingrid Kristiane Fardal, i løpet av siste året på bachelorstudiet. Tankene om å starte opp en folkehelsebedrift vokste seg til slutt helt ned til magen på oss, og vi meldte oss på et gründerkurs for å finne ut av hva vi kunne gjøre med saken.

Vi syntes mye gikk litt for sakte med folkehelsearbeidet, og så etterhvert så mange områder der det burde vært flere og bedre, ikke minst strukturerte og langsiktige tiltak, blant annet for barn og unge, voksne, eldre, på skolen, i arbeidslivet og i nærmiljø. Det var et stort fokus på kropp og prestasjon, samtidig som de sosiale helseskillene stadig vokste. Vi ville finne en måte å jobbe med dette, på konkret måte og med størst mulig effekt.

Resultatet

Det som ble resultatet var en folkehelsebedrift som, med hjelp av mange gode hjelpere, idag lager liv og røre i mange ulike nabolag i og utenfor Bergen. Folkelig gjør helsefremmende aktiviteter tilgjengelig for folk der de bor, og har satset på lokale samarbeid som bygger en god nærmiljøkultur og bringer sosial kapital til store og små lokalsamfunn. Nå driver vi blant annet prosjektene Smaksverkstedet, som handler om å skape matglede for barn og unge, og Gategym som handler om bevegelsesglede i nabolaget. På disse prosjektene har vi med oss 15 fantastiske instruktører, mange med folkehelsebakgrunn, som gjør en forskjell for både barn og voksne, hver uke. Som engasjerte sosiale entreprenører driver vi også ulike innovasjonsarrangementer som Grønn Gründercamp og Cyclehack, slik at flere kan sette igang med gode idéer som skaper verdi for samfunnet. i høst har vi fått inn sosialt entreprenørskap som en del av folkehelsestudiet på Høgskolen i Bergen, og vi har med oss alle 3.års studentene i praksis på prosjektene våre. Vi har fått sjansen til å samarbeide med mange spennende aktører, både i offentlig, privat og frivillig sektor, og vi gleder oss til å vise frem hva vi holder på med på Folkehelsekonferansen neste uke.

Ingrid går nå nye veier mens jeg blir værende i Folkelig. Likevel skal hun fortsette å jobbe med Gategymprosjektet, og vi deler fortsatt mange de store og hårete visjonene som vi startet å forme som ferske gründerspirer, for tre år og drøssevis av erfaringer siden.

Av Kathrine Marthinsen

Kathrine Marthinsen driver selskapet Folkelig som levererfolkehelseprosjekter i lokalsamfunn. Hun har en bachlorgrad i folkehelsearbeid fra Høgskolen i Bergen og brenner for at alle skal ha mulighet til god helse. Les mer om Kathrine og Folkelig her.

Legg igjen en kommentar