*iHub i Nairobi

Etter at jeg har vært her i Nairobi en stund har jeg fått en viss oversikt over hvor det «skjer» i Nairobi, og *iHub er et av de stedene som virkelig koker av innovasjon.

 

*iHub er et innovasjonslaboratorium for teknologi og et felleskap for unge entreprenører, utviklere og programmerere, og en del av det som kalles «Silicon Savannah». Dette er et fremvoksende afrikansk IT-miljø som har store ambisjoner om å bli verdens mest nyskapende og innovative miljø på mobile tjenester og web, samt skyve India ned på andreplassen når det gjelder outsourcing og drift av IT-tjenester.
Bilde fra *iHubs m:lab for utviklingen av mobile tjenester
*iHub er et åpent felleskap og innovasjonsrom der medlemmene kan komme og benytte seg av fasilitetene gratis, og det er også mulig å leie semi-permanente kontorplasser i kritiske faser for virksomheten. Husleien er sponset blant annet av Nokia og Google. I tillegg er *iHub støttet av Omidyar Network et filantropisk investeringsselskap opprettet av grunnleggeren av Ebay. Selve hubben ligger i 5. etasje av Bishop Magua Centre på Ngong Road noen kilometers kjøring fra Karen Blixens farm.
Du kan gjerne kalle det en inkubator for oppstartsselskaper i teknologisektoren, men selv foretrekker vi å kalle det en akseleratorprosess der tilgang til hubben gir entreprenørene tilgang til kompetanse, infrastruktur, muligheter for tilgang til kapital og et internasjonalt kontaktnett. I det selskapet er oppe og står på egne ben flytter man ut av hubben, men beholder medlemskapet. Mange av entreprenørene vil senere komme tilbake som mentorer og investorer.
Nairobi Skyline
 *iHubs suksess er bygget på fem prinsipper:
1. Innovasjon
2. Felleskap
3. Entreprenørskap
4. Business Mentoring
5. Forskning
Denne miksen har vært ny for Kenya og Afrika der den teknologiske utvikling tidligere har vært hemmet av mangel på infrastruktur og tilgang på kunnskap og kapital. *iHub har fyllt et vakuum som har fått skaperkraft og innovasjonslyst frem i lyset i et samfunn som tradisjonellt er veldig konservativt og konformt. *iHub har gjort det kult å være visjonær.
Kanskje det mest kjente initiativet som er sprunget ut av miljøet rundt *iHub er Ushadidi. Ushadidi betyr vitnemål på Swahili, og tjenesten ble lansert under opptøyene etter presidentvalget i Kenya i 2007. Det ble drept over 1400 personer under disse opptøyene etter valget, og over 300.000 mennesker ble fordrevet fra sine hjem i en etnisk rensing av områder i Kenya. Det er fremdeles flere 100.000 IDP’er eller internt fordrevne flyktninger som lever i flyktningeleirer i Kenya.
Ushadidi er en plattform for borgerjournalistikk som tillot øyenvitner å rapportere inn hendelser under opptøyene via mobiltelefon, og disse rapportene har vært viktige bevis i prosessen mot å få stilt gjerningsmennene til ansvar. Ushadidi er senere blitt brukt også i konflikt- og krisesoner andre steder i verden, deriblant Haiti og Japan.
SocEntLab og undertegnede flytter inn på *iHub et par dager i uken for å jobbe med sosialt entreprenørskap, bærekraftig næringsutvikling og hvordan vi kan bruke teknologiske løsninger for å skape positive samfunnsendringer. I tillegg vil jeg jobbe med å være mentor, og jobbe sammen med *iHub og andre partnere på egne prosjekter.
Åpen innovasjon handler mye om å bygge nettverk for kunnskapsdeling, men den største utfordringen for afrikanske entreprenører er tilgangen på kapital og markeder utenfor hjemmemarkedet. Vi har gjennomført en undersøkelse som bekrefter dette sammen med VC4Africa, et nettverk som jobber med å øke interessen for venture capital investeringer i Africa, og skal i februar gjennomføre det første uformelle møtet i VC4Africa i Oslo for de som er interessert i det.
Teknologiske løsninger skaper positive endringer i afrika. Mobile betalingstjenester som M-Pesa har gitt mennesker som tidligere ikke hadde tilgang på banktjenester en enkel løsning for overføring av penger, kjøp av tjenester og betaling av regninger.Her kan du virkelig snakke om en teknologisk revolusjon.
I 2007 når M-Pesa ble lansert hadde kun 7 % av Kenyas befolkning tilgang til banktjenester, i dag er det samme tallet 40 %, og du finner over 18000 M-Pesa-filialer over hele Kenya. Selv i Ndoru, et lite handelssentrum i Nyanza, en av kenyas fattigste regioner, fant jeg en MPesa-filial da jeg besøkte stedet i fjor. Jeg bruker selv stadig M-Pesa til å betale strøm og vann, samt telefonregningen. M-Pesa har nå blitt en eksportartikkel, og i dag kan du sende penger fra Storbritannia til Kenya med tjenesten, og konseptet er også lansert i Tanzania, Afghanistan, Sør-Afrika, og med planer om utvidelse til både India og Egypt.
Ifølge Verdensbanken var det per 2011 i Afrika sør for Sahara 8,8 % som bruker internett og 37,3 % av befolkningen som har mobiltelefon. Her i Kenya er disse tallene noe høyere, og over 63 % av befolkningen har i dag mobiltelefon. Ifølge Business Monitor International vil 100 % av befolkningen i Kenya og Tanzania ha tilgang til mobiltelefon i løpet av 2013. Det man her ser er en mobilrevolusjon, og *iHub er en pådriverne ved å tilby en plattform hvor utviklere og entreprenører kan utveksle ideer, få tilgang til infrastruktur og ikke minst møte investorer og samarbeidspartnere.
*iHub er blitt et levende innovasjonslaboratorium som gjennom samarbeid og åpenhet har blitt en modell for hubber og inkubatorer over hele Afrika. Som en av utviklerne sa til meg er *iHub en ikke bare et kontorfelleskap, men en feiring av kraften i afrikanske ideer.

Legg igjen en kommentar