Inn på tunet – velferdstjenester på gårdsbruk

Jeg synes det er veldig spennende å høre om forskjellige måter vi som samfunn kan hjelpe barn og unge på. Det finnes så mange ressurser og kreative metoder der ute som kan gjøre en enorm forskjell i livene til de som trenger det. Gårdsbruk for eksempel. Det ligger nemlig mange muligheter i bruk av gård ved siden av produksjon av melk, kjøtt, egg eller korn. Gård kan brukes til terapi, det kan brukes til læring, det kan brukes til å skape mestringsfølelse og motivasjon. Det er dette Inn på tunet gjør, de bruker gårder som et tilbud innenfor skole- omsorgs- og velferdssektoren. Inn på tunet består av flotte gårdseiere som bruker seg selv og gårdene sine for å skape en arena for utvikling, trivsel og mestring for mennesker som benytter tilbudet. Jeg ville gjerne vite mer om Inn på tunet og var heldig å få snakke med Grethe Sagen, hun er daglig leder for Inn på tunet Akershus SA.

Astrid-19Foto: Inn på tunet

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Hvorfor ble Inn på tunet opprettet?

Inn på tunet ble opprettet fordi det offentlige Norge trengte flere og alternative arenaer for velferdstjenester. Det skal være en tjeneste for alle brukergrupper. Inn på tunet skal også øke næringen for gårdene.

Hva gjør barn og unge på inn på tunet – gårdene?

Hva barn og unge gjør av aktiviteter på gårdene kommer an på bestillingen fra oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren kan være blant annet skoler, barneverntjenester eller private. Uansett tar aktivitetene utgangspunkt i livet på gården, som ridning, foring, sylting, safting eller generell matlagning. Dette er veldig populære aktiviteter. Det gjør også at barna lærer om prosessen bak maten vi spiser. Mange tenker at syltetøy bare er noe man kjøper i et glass på butikken, men på gården er de med på å plukke bærene og ser hvordan det faktisk blir laget. Noen ganger er bestillingen at barnet skal oppnå læringsmålene til skolen og da jobber gårdene målrettet mot dette. Det er også laget en veileder for Inn på tunet som skolearena, der er det beskrevet hvordan man kan bruke gård for å oppnå læringsmålene, og det er tilpasset de forskjellige klassetrinnene.

hest_edited-1Foto: Inn på tunet

Hvordan bidrar Inn på tunet til positiv utvikling hos barn og unge?

Inn på tunet har fokus på positive, naturlige og fysiske opplevelser med mål om mestring og trivsel. Mestring og motivasjon er veldig viktig for oss på Inn på tunet . For eksempel kan det være slik at et barn er på gården én dag i uka for å skape motivasjon hos barnet til å dra på skolen de andre dagene den uka. Det at de er ute i naturen og driver med fysisk arbeid som ridning og stell av dyr fører til mestringsfølelse når de klarer å gjennomføre det. Det kan være at de mestrer å håndtere en hest. Det gir troen på at «jeg får til mer enn jeg tror». Vi ser at det å være i naturen og holde på med dette gjør en forskjell for mange; psykisk syke, demente, eller barn med store utfordringer

Hvilken respons har dere fått fra barn og unge som har vært med på Inn på tunet?

Inn på tunet har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra barn, unge, foreldre og lærere. Det er barn og unge som sier at «dette har betydd alt for meg», eller «det ga meg den selvtilliten jeg trengte». Vi vet at Inn på tunet har gjort en forskjell i manges liv. Dette ser vi også fordi mange fortsetter å holde kontakten etter oppholdet. Ofte er det slik at unge som har vært med på inn på tunet da de var i den vanskelige alderen 12-17 år ofte drar dit på besøk senere for å vise at de for eksempel har klart å ta førerkortet eller har fått fagbrev. Gården blir et sted de kan vende tilbake til.

ås gårdFoto: Inn på tunet

Jeg som selv har bodd på gård synes et tilbud som Inn på tunet burde bli brukt mye mer av alle som kunne ha trengt det. Det er noe magisk med gård, selv om arbeidsmengden er så stor at det virker som det aldri tar slutt finnes det ikke et mer avslappende og fritt sted. Og om man er lei seg eller trenger noen å snakke med har jeg erfart at ingen lytter bedre enn en hest!

Inn på tunet har mange forskjellige tilbud innen blant annet rusomsorg, psykiatri, språktrening til innvandrere, dagtilbud til demente, Kriminalomsorg, skole, barnevern, og mye mer. Jeg anbefaler å lese mer om Inn på tunet på deres hjemmeside eller facebookside som står listet her:

Hjemmeside:
http://www.innpatunetakershus.no/
Facebook:
https://www.facebook.com/innpatunetakershus

 

Legg igjen en kommentar