JobbX Karrieresenter for ungdom

Vi har intervjuet Mona Mauseth Evensen i JobbX. JobbX Karrieresenter for ungdom er en avdeling av Antirasistisk Senter som jobber for å fremme og  styrke den fremtidige norske arbeidsstyrken slik at den gjenspeiler mangfoldet i Norge. Vi ønsker å sikre at ungdom og unge voksne skal ha like muligheter til å komme inn i arbeidslivet og bli aktive bidragsytere. JobbX´ målgruppe er unge voksne generelt og unge med minoritetsbakgrunn spesielt. I videoen under forteller Mona bakgrunnen for at hun startet JobbX, hva JobbX gjør og veien videre.

Legg igjen en kommentar