Jorunn Lamson – Folkehelsekoordinator i Bydel Nordstrand blogger i 2015

Jorunn Lamson møtte vi på NMBU en vakker dag i 2013. Vi ble så begeistret for hverandre, at vi med en gang begynte å lete etter en god anledning til å jobbe sammen. Det fant vi heldigvis, og siden har vi ikke blitt kvitt hverandre 🙂

Jorunn er en ekte samfunnsinnovatør. Hun var en av de første folkehelsekoordinatorene i 100% stilling i Oslo. Og en mer engasjert og energisk dame, som virkelig bryr seg om det hun driver med, skal du lete lenge etter.

Jorunn Lamson FLS

Hvem er du?

Jeg heter Jorunn Anna Maria Joaquin Lamson og er 35 år. Jeg har hele mitt arbeidsliv jobbet med konseptet «helse» (bortsett fra da jeg noen måneder utforsket den kulinariske verden og prøvde meg som «kokk»). Jeg har en bachelor i fysioterapi og en master i folkehelsevitenskap. Jeg har bodd ti år i utlandet. Da har jeg lagt ekstra godt merke til hvordan miljø kan påvirke helsen vår. Anatomisk er vi stort sett ganske like over hele verden. Men jeg har stor tro på at kulturen og infrastrukturen rundt oss kan gjøre en stor forskjell på hvordan vi forholder oss til hva som er god helse. Helseverden er fortsatt uoversiktlig, og som folkehelsekoordinator prøver jeg å få et helhetlig blikk over utfordringene befolkningen har, og hvor det lønner seg å gjøre en ekstra innsats. Samhandlingsreformen er flott – på papiret – men å koordinere på tvers av tjenestesteder og arenaer er lettere sagt enn gjort …

Hva gjør du?

Jeg jobber som folkehelsekoordinator i Bydel Nordstrand i Oslo kommune. Jeg har troen på at vi er noen glupe vesener som kan planlegge brilliante prosjekter som er bra for hver eneste en av oss. Jeg skal vel ha en viss peiling på hva som er «mote i helseverdenen». På en god dag kan det føles veldig meningsfullt. Hvor er det skoen trykker mest? Jeg må påvirke min bydel til å tenke forebyggende på flere områder. Vi må invitere til gode og sunne valgmuligheter på barnehagenivå og skolenivå. Og vi må komme sammen om å løfte opp dem som kanskje ikke har den høyeste røsten i befolkningen. På en dårlig dag føler jeg meg som en dråpe i et hav av glupe meninger, lite midler og meget fragmenterte tjenester og organisasjoner. Og jeg skal prøve å koordinere alle disse «vesenene med glupe ideer»…

Er jeg en samfunnsinnovatør? Stillingen ble nyopprettet i september 2012. Bydelen var en av de første i Oslo til å ansette en folkehelsekoordinator i 100 % stilling. Ingen har gått opp stien for meg i min bydel. Jeg må se til andre og tilpasse etablerte modeller til en bydel som er demografisk annerledes, eller jeg må tenke helt nytt … Siden 2012 har jeg blant annet vært prosjektleder for pilotprosjektet Activus. Idrettslag har nå fått ansvar for valgfaget «fysisk aktivitet og helse» i skolen. I dette prosjektet har vi folkehelse som tema for 8. trinn. I år er temaet «sosiale medier og psykisk helse». I 2013 var min hovedoppgave å opprette en frisklivssentral i bydelen. Da valgte jeg å søke på midler til å ansette en psykolog, og vi er nå en av de første frisklivssentralene med en psykolog i 100 % stilling.

Hvorfor er det viktig?

Jeg mener det er viktig å være transparent når man jobber i kommunen. Vi må følge de føringene som politikerne vedtar, og i et folkehelseperspektiv betyr det at jeg noen ganger føler meg heldig som bare kan hoppe på toget og få gjennom mange saker fordi det er i vinden. Men samtidig er et vedtak bare ord på et hvitt ark, mens det å gjennomføre tiltak i praksis krever mye av alle som skal samarbeide. Ikke minst kan midler være enda mer førende enn politikernes vedtak. Som folkehelsekoordinator er det viktig å evaluere hva som er fremmende faktorer, og hva som er hemmende faktorer for god samhandling.

Det er også viktig å snakke i åpne rom om populære konsepter og om hvorfor vi får med oss folkemengden på ulike «moter», også i helseverdenen. For eksempel snakkes det mye om psykisk helse. For fem år siden var vi hysteriske når det gjaldt fysisk helse. Som fysioterapeut så jeg tidlig i min erfaring med pasienter at jeg kom til kort som terapeut. I mine ører var samhandlingsreformen både logisk og etterlengtet. Men det er vanskelig å forstå seg på mennesket, også arbeidsmennesket. Og samhandling i dag er avhengig av enkeltindividet. Jeg er ganske sikker på at de prosjektene i kommunen som anses som vellykket i dag, har en enkel ildsjel bak seg. Og i mitt arbeid møter jeg mange av dem. For meg er det viktig å hylle dem som gjør en forskjell, og ikke minst lære og bruke dette i mitt arbeid.

Hvorfor blogger du for samfunnsinnovatørene?

Fordi jeg ble spurt om det … og fordi jeg tror det kan være lurt å være åpen om det arbeidet vi gjør. Jeg deler erfaringer, får gjerne inspirasjon til nye ideer, og ikke minst få gode råd fra andre som er i samme situasjon. Jeg tror vi lever i en hverdag hvor vi veiledes av overskrifter, og meningene våre skifter like hyppig … En blogg med spørsmål kan være viktig for å få frem en sosial refleksjon på «hotte» temaer? Individerfaring er en del av noe helhetlig, men som folkehelsekoordinator må jeg prøve å se hvordan folkemassen beveger seg på et vitenskapelig nivå. Ofte lurer jeg på hvem det er som styrer hva som er mote?

Av Therese Byhring

Jeg mener at god design handler om å forstå behovet til brukeren av tjenesten eller produktet du designer. Jeg tror på å bruke designtankegang til å finne fram til nye løsninger på utfordringer. Jeg ønsker å bruke kunnskapen jeg har til å være en person som vil skape positiv samfunnsendring gjennom nye løsninger med brukeren i sentrum. Også må det se skikkelig bra ut da.

Legg igjen en kommentar