Kaja Hegg i Redd Barna skal skrive for oss i 2016

Redd Barna er en stor organisasjon som holder på med utrolig mye spennende. Det meste av det de gjør startet med de samme tankene og prosessene som hos alle andre samfunnsinnovatører, men det er en ting som skiller dem fra de fleste av våre andre gjesteskribenter; Folk vet om dem nesten overalt i verden.  

Vi gleder oss veldig til å lese Kaja Heggs innlegg om de ulike nettvett-prosjektene til Redd Barna. I dette innlegget blir det først og fremst kjent med Kaja og hva hun ønsker å skrive om her på Samfunnsinnovatørene.

Hvem er du og hva jobber du med?

kajas bilder 151Jeg heter Kaja Hegg og jobber i Redd Barna. Jeg skal skrive om forskjellige nettvett-prosjekter for å bidra til inkluderende og positiv nettkultur. Det er viktig for at alle barn skal trives, delta og være trygge i hverdagen. Redd Barna utvikler prosjekter med ulike partnere, både i offentlig og privat sektor. Jeg har valgt å skrive et utvalg prosjekter i skolen, museer og et bydelsprosjekt, fordi det fortsatt gjenstår store mangler på de arenaene som har et ansvar for å sikre barnas rett til læring, trivsel og muligheter for samfunnsdeltakelse på nett.

Hvorfor startet dere nettvett-prosjektene?

Redd Barna startet arbeidet fordi vi var bekymret for hvordan endringer i mediebildet, spillmarkedet og allmenn nettilgang kunne gå over barns rettigheter. Vi var drevet av vårt mandat til å beskytte barn mot overgrep og vold. Fortsatt er det å skape trygghet og trivsel for barn en kjerneoppgave for vårt arbeid, men i dag går det ikke an å få til dette uten å innse at tilgang til nett og opplæring i nettvett handler vel så mye om å sikre barn tilgang til informasjon og samfunnsdeltakelse.

Hva vil dere med oppnå med prosjektene?

Vi jobber med informasjon- og holdningsskapende samarbeid for at barn skal lære å bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. Vi utvikler nye prosjekter i samarbeid med partnere, og vi driver påvirkningsarbeid for at samfunnet bedre skal ivareta barns rettigheter i en digital verden. Jeg skal skrive om prosjekter i samarbeid med partnere, fordi det går ut på vår jobb med å forankre arbeidet med barns rettigheter i en digital verden inn i systemene. Jeg skal skrive om prosjekter som handler om hvordan jobbe med informasjon- og holdningsskapende arbeid, og hva jeg mener kan skape positive og langvarige resultater for barn.

Hvorfor er det så viktig at noe slikt finnes?

Det handler om å innfri barns rettigheter i en digital verden. Barn utforsker nettuniverset på egenhånd og er overlatt til seg selv. De takler det vanligvis det bra, noen ganger bedre enn voksne. Men voksne har udiskutabelt ansvar for å gi alle barn like muligheter for deltakelse og læring, og å beskytte barn mot mobbing, vold og seksuelle overgrep. Altfor mange barn rapporterer om at de ikke ville ha fortalt det til noen hvis de hadde opplevd noe ubehagelig. Redd Barna bør ideelt sett være uviktige, men jeg mener vi fortsatt må vi være pådrivere for at skolen og andre oppvekstarenaer følger opp barn på nett. Derfor mener jeg at partnerjobbingen er viktig, og derfor vil jeg også skrive om det i denne bloggen.

Hvorfor vil du skrive for Samfunnsinnovatørene?

Jeg vil gjerne dele mine erfaringer om hva jeg mener skaper nybrottsarbeid i de diffuse begrepene, informasjon- og holdningsskapende arbeid. Jeg mener det er noen fellestrekk som går igjen i prosjektene som fungerer bra, om det gjelder å planlegge et museumsbesøk for en gruppe skoleelever, lage materiell til bruk i skolen eller tiltak for å forebygge ungdomskriminalitet i en bydel. Jeg vil skrive om å være omforent på hva man vil, om prosjektledere som mestrer balansegang mellom å styre og å improvisere, og om gode møter mellom mennesker fra ulike profesjoner som er mer opptatt av en sak enn sektormålene de skal rapportere på. Sist, men ikke minst handler det om å legge til rette for likeverdige møter mellom barn og voksne, og at endringer skjer fordi barna og voksne det gjelder vi vil endre på vil det selv.

Av Stine Slettås Machlar

E-post: smachlar@gmail.com Mob.: +47 46 82 69 91

Legg igjen en kommentar