Penger som teller!

Penger som teller!

Det kan være en bra ting å skrive søknader for å få penger til prosjekter! Planene blir mer konkrete, jeg blir bedre kjent med eventuelle samarbeidspartene og ofte resulterer det i gode samarbeid.   Redd Barnas mål er å drive opplysningsarbeid og å utvikle ny kunnskap...