Kathrine Marthinsen

Medlemmer

Kathrine Marthinsen, sosial entreprenør i Folkelig

Problemet jeg vil løse

Sosial ulikhet i helse.

Hvordan jobber jeg med å løse problemet?

Folkelig utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid, med mål om å skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som involverer både offentlige, private og ideelle aktører. Med aktivitetsprogrammene Smaksverkstedet og Matjungelen gir vi matglede og matkompetanse til flere titalls tusen barn over hele landet.

Systemendringen jeg jobber med å få til

Samskaping på tvers av sektorer for å gi barn og unge bedre muligheter til å mestre og utvikle seg i sitt eget nærmiljø, for å etablere grunnlaget for gode helsevaner for fremtida.

Kontakt meg

kathrine@folkelig.no

www.folkelig.no @f_lkelig

www.matjungelen.no @matjungelen

www.smaksverkstedet.no @smaksverkstedet

www.gategym.no @gategym


Kathrines innlegg

 • Hvordan kan sosiale entreprenører og kommuner samarbeide for å redusere sosiale helseforskjeller?

  For kommunene ligger det et stort potensiale i å finne nye og bedre løsninger gjennom å samarbeide med sosiale entreprenører, og gå fra kunnskap til handling i det lokale folkehelsearbeidet.

  Les mer

 • Hvordan måle effekt?

  Det er viktig for oss å måle effekten av prosjektene våre for å vite at vi faktisk skaper den verdien vi ønsker, og for å vite hvilke endringer vi eventuelt må gjøre for å komme nærmere målet om å gi flere en mulighet til god helse.

  Les mer

 • Når folk som brenner for det samme finner sammen

  Vi hadde forsøkt mange vinklinger for å få til et prosjekt sammen med kommunen, men uten nettverk og erfaring hadde vi slitt med å komme inn i varmen. Nå åpnet deg seg plutselig åpnet seg en dør der vi både fikk kartlegge behovet for tilbud blant de unge i området, og teste ut en løsning.

  Les mer

Legg igjen en kommentar