Kathrine Marthinsen

Medlemmer

Kathrine Marthinsen, sosial entreprenør i Folkelig

Problemet jeg vil løse

Sosial ulikhet i helse.

Hvordan jobber jeg med å løse problemet?

Folkelig utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid, med mål om å skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og har flere landsdekkende prosjekter som involverer både offentlige, private og ideelle aktører. Med aktivitetsprogrammene Smaksverkstedet og Matjungelen gir vi matglede og matkompetanse til flere titalls tusen barn over hele landet.

Systemendringen jeg jobber med å få til

Samskaping på tvers av sektorer for å gi barn og unge bedre muligheter til å mestre og utvikle seg i sitt eget nærmiljø, for å etablere grunnlaget for gode helsevaner for fremtida.

Kontakt meg

kathrine@folkelig.no

www.folkelig.no @f_lkelig

www.matjungelen.no @matjungelen

www.smaksverkstedet.no @smaksverkstedet

www.gategym.no @gategym


Kathrines innlegg

  • Slik kommer du i gang

    – Helt klart er det den fine kombinasjonen av folkehelseperspektiv og forretningsperspektiv som gjør at vi kan gjøre det vi gjør i dag, skriver Kathrine Marthinsen i Folkelig. Les hennes tre råd til deg som vil starte noe eget.

    Les mer

  • Ideen til en bedre folkehelse

    Et kjapt regnestykke viste at det ble utdannet mange flere folkehelsearbeidere enn det var folkehelsekoordinatorstillinger. Samtidig var vi overbevist om at det både var behov og muligheter for at folkehelsearbeidere kan sette i gang gode og strukturerte helsefremmende prosjekter, også utenfor en stilling som folkehelsekoordinator. Hva om vi kunne utfylle jobben til folkehelsekoordinatoren, og utforme helsefremmende prosjekter som kommunen kunne dra nytte av samtidig?

    Les mer

Legg igjen en kommentar