Klimavalg13: En grønn stemme til Une Aina Bastholm

I dag skal jeg stemme på Miljøpartiet de Grønne. Det skal nok du også – noe annet ville vært uansvarlig. Men i tillegg skal jeg gjøre noe jeg antar de fleste ikke vurderer. Jeg skal endre på stemmeseddelen.

Knut Falk Qvigstad 3. kandidat, Une Aina Bastholm 2. kandidat, Rasmus Hansson 1. kandidat

Une Aina Bastholm, andrekandidaten til MDG i Oslo, er ung, kvinne og sosialentreprenør. Førstekandidaten Rasmus Hansson er det motsatte. Han er definitivt ikke ung, er som kjent mann og bakgrunnen hans er årevis i organisasjonslivet. Vi har nok av dem på tinget allerede.

Det er et stort ansvar å bestemme hvem som skal få representere oss i nasjonalforsamlingen. Vår generasjon må være ansvaret bevisst og se på samfunnet rundt oss og spørre: er det slik vi vil ha det?

Det er på tide å innse at reguleringer og insentiver ikke løser klimakrisen for oss. Nøkkelen er å satse på ungt entreprenørskap og innovasjon i teknologisektoren. Det krever at vi tenker utenfor boksen.

Gjennomsnittsalderen på Stortinget er 47 år. Det vil si at en stor andel nærmer seg pensjonsalder. Det er min overbevisning at unge mennesker evner bedre, og i større grad ønsker,  å tenke nytt.

Kvinneandelen på Stortinget er cirka 40%.Vi bør strekke oss enda lenger. Kvinner er mindre opptatt av personlig prestisje og flinkere til å legge stridsøksen til side til fordel for gode pragmatiske løsninger.

Derfor oppfordrer jeg alle i Oslo til å sette Une Aina Bastholm som førstekandidat på stemmeseddelen til MDG.

Slik endrer du stemmeseddelen

Til venstre for navnet til kandidaten på stemmeseddelen er det en rute der du kan fylle inn ny rekkefølge. Det er ganske enkelt: Ved siden av navnet til Une Aina Bastholm fyller du inn tallet 1. Det betyr at du vil at hun skal være førstekandidat.
Til venstre for navnet til kandidaten på stemmeseddelen er det en rute der du kan fylle inn ny rekkefølge. Det er ganske enkelt: Ved siden av navnet til Une Aina Bastholm fyller du inn tallet 1. Det betyr at du vil at hun skal være førstekandidat.

 

1 kommentar

Legg igjen en kommentar